Naslovna Info Gradiška Željko Sladojević, doktor Veterinarskih nauka: Zdravlje životinja na zavidnom nivou u opštini...

Željko Sladojević, doktor Veterinarskih nauka: Zdravlje životinja na zavidnom nivou u opštini Gradiška

Ljeto je vrijeme kada imamo velikih temepraturnih oscilacija, pa smo se uputili u posjetu Željku Sladojeviću doktoru Veterinarskih nauka koji nam je pojasnio koliki je uticaj temperaturnih razlika i oscilacija na zdravlje životinja.

Moja Gradiška: Svjedoci smo sve većih temperaturnih oscijalicija, kako se one odražavaju na zdravlje životinja?

Sladojević : Temperaturne oscilacije u ljetnom periodu se značajno odražavaju na zdravlje životinja. Imali smo priliku da vidimo da tokom dana u julu i julske imamo temperature koje dosežu do 37-38 stepeni celzijusa, te dnevne temperature su se posebno odražavale na životinje koje su uzgajanje u stajskim uslovima uzgoja. Takođe životinje koje empe otvorenom uzgoju bile su izložene velikim dnevnim temperaturama što je takođe negativno moglo uticati na njih, ipak veći problem su avgustovske temperature, pošto u ovom mjesecu imamo velike temperaturne razlike između dnevnih i noćnih emperature, što može da izazove temperaturne šokove kod životinja. Izdvojio bih crveni vjetar kod svinja koji se direktno razvija zbog velikih oscilacija u emperature.

Moja Gradiška : Šta savjetujete ?

Sladojević: Pa farmeri nemaju velikih mogućnosti po tom pitanju, ono što mogu da rade jeste da u dnevnim uslovima provjetravaju stajske prostorije i na taj način smanje temperaturne razlike između dnevnih i noćnih temperatura te na taj način smanje i šok kod životinja koji nastaje zbog temperaturne razlike.

Moja Gradiška : Posljedica insekata na zdravlje životinja ?

Sladojević: Komarcima odgovara uslovi vlage i neisušenih bara kojih imamo dosta na područiju Opštine, no na područiju Opštine se vrši prskanje i uništavanje ovih insekata te se njihov broj drži u granicama normale. Komarci su veliki prenosioci raznih zaraznih bolesti, kao što je bolest Zapadnog Nila, infektivne anemije kod kopitara. Komarci takođe prenose i bolest kvrgave kože koja je aktuelna na područiju zemalja u regiji.

Moja Gradiška : Iz vašeg ugla kakvo je stanje zdravlja životinja na našem područiju ?

Sladojević: Možemo konstatovati da je na našem područiju zdravlje životinja na zavidnom nivou. Moramo reći da nemamo registrovanih opasnih zaraznih bolesti kod životinja prije svega mislim na bjesnilo kod pasa i lisica. Zajedničkom akcijom smo smanjili i broj oboljelih bruceloze. Veterinarske službe su svojim temeljitim radom doprinjeli ovakvom stanju što je dokaz da sistematski rad jedini ispravni rad. Izuzetna je i saradnja sa farmerima koji zajedno sa nama učestvuju i slušaju savjete koje im mi kao veterinarska služba dajemo.

Moja Gradiška Kakva je kontrola zdravlja životinja iz uvoza ?

Sladojević: Sve životinje imaju certifikate zemalja iz kojih dolaze, ali pored toga sve životinje budu u karantenu da gdje se vrše dodatne provjere i tek nakon provjera koje se vrše na područiju RS životinje mogu biti upućene vlasnicima.