Naslovna Info Gradiška Usvojen rebalans Budžeta za 2019. godinu i formirano JP “Hidro – put...

Usvojen rebalans Budžeta za 2019. godinu i formirano JP “Hidro – put Gradiška”

GRADIŠKA – Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su juče rebalans Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 34 675 000 KM, koji je u odnosu na prvobitno usvojeni budžatski okvir za tekuću godinu uvećan za 2.070.000 KM, te odluku o formiranjnu Javnog preduzeća “Hidro – put” Gradiška.

Gradonačelnik Zoran Adžić rekao je da je rebalans budžata pokazatelj da se mnogo radilo u godini koja je na izmaku, te da su ostvareni i dodatni prihodi kroz gradjevinsko – investicionu izgradnju gradjevinskih operativa i privredni razvoj na području grada.

“Donijeli smo i jednu stratešku odluku formiranjem Javnog komunalnog preduzeća “Hidro – put Gradiška””, rekao je Adžić i istakao da je to preduzeće koje će se u budućnosti baviti održavanjem lokalnih nekategorisanih puteva i održavanjem kanalske odvodne mreže u sistemu odbrana od poplava.

On je dodao da na području grada postoji 500 kilometar sekundarne i tercijalne kanalske mreže koja je u prethodnom periodu slabo održavana a koja je jako bitna za sistem odbrane od poplava na čitavom prostoru grada.

“Željeli smo da formiramo kompaniju iz prihoda koje već imamo i stavki koje imamo u Budžetu a koje smo koristili za održavanje nekategorisanih puteva kroz odjeljenje u “Gradskoj čistoći” a održavanje kanalske mreže smo riješavali raspisivanjem tendera” rekao je Adžić i dodao da će osnivanjem preduzeća za tu namjenu za isti iznos novca biti urađeno monogo više posla.

Odbornik PDP-a Radislav Dončić rekao je da je opozicija najviše kritika uputila zbog uvećanja cijena komunalnih usluga preduzeća “Gradska čistoća” Gradiška.

Na 30. redovnom zasjedanju gradske skupštine u okviru rebalansa Budžeta usvojene su odluke o izmjenama programa podrške razvoju poljoprivrede u opštini Gradiška za 2019. godini, korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu naknade od poljoprivrednog zemljišta , zajedničke komunalne potrošnje, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, hidromelioracionog sistema za 2019. godinu, uredjenja gradjevinskog zemljišta, socijalne zaštite i finansiranja sporta na području Gradiške.

Usvojene su i odluke o izmjenama programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i zaštite od požara za 2019. godinu.

Odbornici su usvojili i Program provodjenja Strategije unapredjenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja za 2015 – 2020. godinu grada Gradiška za 2020.godinu, Plan rada JP ”Radio Gradiška” i druge odluke.

Odbornici su usvojili  odluke o visini zakupnine za poslovne zgrade, prostorije, društvene domove, garaže i druge nepokretnosti u svojini grada Gradiška za 2020. godinu, o fondu stambenih jedinica, visini zakupnine za stanove i postupku subvencionisanja zakupnine za stanove iz fonda socijalnog stanovanja na području grada Gradiška, o davanju u zakup poslovnih prostorija u svojini grada Gradiška neposrednom pogodbom Osnovnoj muzičkoj školi „Branko Smiljanić“ i davanju na korišćenje poslovnog prostora u svojini grada Gradiška Centru za socijalni rad Gradiška.

Usvojena je i odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška, o izmjeni Odluke o organizovanju i uklađivanju akata kao i Statutarne odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška.

Odbornici su usvojili i odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Hidro-put Gradiška“d.o.o. Gradiška i utvrđivanju visine novčane naknadečlanovima Nadzornog odbora preduzeća „Hidro-put Gradiška“, o izmjenama Odluke o platama funkcionera i naknadama odbornicima Skupštine grada Gradiška i iznosu novčane naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica za 2020. godinu.

Na sjednici su usvojene odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana kružne raskrsnice na ulazu u Agroindustrijsku zonu Nova Topola i davanju subvencije Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška za dogradnju objekta Bolnice,  Zaključci o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana „Kej“, Urbanističkog plana za naseljeno mjesto Orahova 2019.-2039. godina i davanju saglasnosti na izmjene cjenovnika usluga komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška, Izvještaj o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Gradiška za period 30. maj 2017. -31. oktobar 2019. godine, o realizaciji Plana mjera za otklanjanje nedostataka po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gradiška za 2017. godinu, Izvještaj komunalnog preduzeća „Vodovod“ Gradiška o izvršenju usvojene tarifne metodologije iprijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Na sjednici je Branislav Radinović imenovan za člana Gradske izborne komisije grada Gradiška , a imenovani su i v.d. članovi Nadzornog odbora JP “Hidro – put Gradiška”.