Naslovna Info Gradiška Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu „Suze Kozare”: Glavna nagrada Bošku...

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu „Suze Kozare”: Glavna nagrada Bošku Grgiću iz Gradiške

Na Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu „Suze Kozare” pristiglo je 30 radova iz Srbije, Crne Gore, Nemačke i Bosne i Hercegovine. Tema konkursa bila je stradanje Srba kozarskih opština po svim krajevima Republike Srpske.

Žiri, u istom sastavu, jednoglasno je doneo odluku da glavne nagrade budu dodeljene:

Nenadu Simiću za „Noć nad Kozarom”, Bošku Grgiću za „Tri broja na kalendaru” i Dragani Kragulj za „Nezaborav”.

Dodatne nagrade:

  • „Rade, brate”, Velimir Pavić,
  • „Oproštaj”, Nikolina Keserović i
  • „Kolo nad Kozarom”, Miloš Belić.

Udruženje evropske akademije srpskih nauka i umetnosti (UEASNU) iz Ljubljane, uprkos lošoj situaciji u regionu i svetu usled pandemije korona virusa, pojačava svoje aktivnosti i šalje poziv za prisustvo dodeli nagrada sa tri izuzetna međunarodna književna konkursa.

Planirano je da nagrade za sva tri konkrusa budu dodeljene 25. jula u Brodu, na svečanoj akademiji, ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvoljavala i uz posebno odobrenje Kriznog štaba. Akademija će biti prezentacija umetničkih dostignuća i svih nagrada.

Na Međunarodno takmičenje za književno priznanje i nagradu „Pesnikova duša” prijavila su se 43 pesnika i književnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH. Organizatori takmičenja i kulturno-književne manifestacije „Pesnikova duša” jesu Savez srpske dijaspore Slovenije, Srpski knjževni klub „Vihor” iz Dervente i Evropska akademija srpskih nauka i umetnosti iz Slovenije. Žiri je zasedao u sastavu mr Rajka Golić, kao predsednik, prof. Snježana Miljković i Biljana Marić.

Dobitnici glavnih nagrada su:

Prva nagrada – “Neizrečena posveta”, Mirela Gavranović 

Druga nagrada – “Ispod trepavica”, Silvana Aleksić 

Treća nagrada – “Uspomena”, Boro Petković 

Dobitnici dodatnih nagrada su: “Zvono”, Gordana Ilić, “Ti si moja”, Borivoje Boro Živaljević, “Kriva Drina”, Miloje Veljović.

UEASNU

Cilj Udruženja evropske akademije srpskih nauka i umetnosti (UEASNU) iz Ljubljane je prvenstveno da podstiče kontakte između naučnika i umetnika srpskog porekla, nezavisno od njihove veroispovesti, političkog mišljenja ili različitog geografskog porekla, a sve sa ciljem unapređenja ličnih, profesionalnih i prijateljskih odnosa. Vodeći se tim, svi zainteresovani na mnogim poljima mogu se aktivirati u različitim oblastima: humanističke nauke, medicina, umetnost, prirodne nauke, društvene nauke, pravo, ekonomija, tehničke nauke i nauke o životnoj sredini, svetske religije.
Takođe, cilj Udruženja je da doprinese istorijskom i kulturnom obrazovanju mladih, očuvanju kulturne, verske i istorijske autentičnosti Srba održavanjem veza prijateljstva i unapređivanjem saradnje između Srba u Evropi i svetu. Cilj je i da se bori protiv svih vrsta diskriminacije i uvreda, a sa tim u vezi i da zastupa i, ako je potrebno, brani prava, interese i težnje svojih članova, kao i Srba u celini koji imaju pravo da slobodno iznose svoja mišljenja i zahteve.
Ovo udruženje deluje u Sloveniji, kao i u svim članicama EU i celom svetu gde ima mogućnosti za to i gde ima Srba. Svoje delovanje izvodi preko svojih podružnica, koje formira sa svojim članovima u određenim zemljama. Podružnice u formiranju su u Austriji, Ruskoj Federaciji, Švedskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, BiH, Srbiji i Kanadi.

Prijave za Međunarodni književni konkurs „Zlatno pero” Ljubljana 2020. godine pristigle su iz 9 država: Slovenije, Srbije, Republike Srpske-BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Nemačke, Francuske i Austrije.

Žiri, u istom sastavu, izdvojio je sledeće pesme za glavne nagrade: 

– Prva nagrada za pesmu „Varka” Silvane Aleksić 

– Druga nagrada za pesmu „Ljubi pesnika” Zorana Grumića i

– Treća nagrada za  pesmu „Kad stignu pozorišta” Aleksandra Marilović. 

Za dodatne nagrade žiri je izdvojio: Savka Pećića za pesmu “Ako se sjetiš”, Zorana Jovanovića za pesmu „U snu” i Jelenu Trajković za pesmu „Ako me sretne”.

Na Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu „Suze Kozare” pristiglo je 30 radova iz Srbije, Crne Gore, Nemačke i Bosne i Hercegovine. Tema konkursa bila je stradanje Srba kozarskih opština po svim krajevima Republike Srpske.

Žiri, u istom sastavu, jednoglasno je doneo odluku da glavne nagrade budu dodeljene:

Nenadu Simiću za „Noć nad Kozarom”, Bošku Grgiću za „Tri broja na kalendaru” i Dragani Kragulj za „Nezaborav”.

Dodatne nagrade:

– „Rade, brate”, Velimir Pavić, 

– „Oproštaj”, Nikolina Keserović i

– „Kolo nad Kozarom”, Miloš Belić.