Naslovna Kultura Izložbe Zavičajni muzej Gradiška raspisao Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, te...

Zavičajni muzej Gradiška raspisao Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, te predškolskih ustanova

Na osnovu člana. 5 i 14. Statuta JU ”Zavičajni muzej” Gradiška (”Službeni glasnik grada Gradiška” broj 1/08), direktor Ustanove raspisuje Konkurs za likovno stvaralaštvo.

I

Raspisuje se Konkurs za likovno stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola, te predškolskih ustanova sa područja grada Gradiška.

Učešće na Konkursu nije uslovljeno temom, tehnikom, niti formatom rada. Učenici se mogu izraziti prema vlastitom senzibilitetu, a najuspješniji radovi i učenici biće nagrađeni.

II

Radove je potrebno dostaviti do 10. aprila 2022. godine, lično ili putem pošte na adresu JU ”Zavičajni muzej” Gradiška, dr Mladena Stojanovića br. 8, 78400 Gradiška, nakon čega će komisija donijeti odluku o nagrađenim radovima.

Radovi se dostavljaju u zatvorenim kovertama odgovarajućeg formata ili improvizovanim kovertama u skladu sa dimenzijama rada, te šifrom koja je sastavljena od dva slova i dva broja.

Zajedno sa radom dostaviti posebnu kovertu sa istom šifrom u kojoj se nalazi ime i prezime učesnika Konkursa.

III

Konkurs za likovno stvaralaštvo će biti objavljen na oglasnoj ploči JU ”Zavičajni muzej” Gradiška i na internet stranici www.muzejgradiska.com.

IV

Izložba radova će biti priređena u JU ”Zavičajni muzej” Gradiška ili na platou ispred JU ”Kulturni centar” Gradiška, u zavisnosti od vremenskih uslova, 15. aprila 2022. godine, kada grad Gradiška obilježava Međunarodni dan umjetnosti proglašen od strane UNESCO-a.

V

Na izložbi će biti proglašeni najbolji radovi i dodijeljene nagrade.

Nagrade se dodijeljuju za prva tri rada u svim kategorijama, i to na sljedeći način:

– Predškolska djeca će biti nagrađena poklon bonom u vrijednosti od tri puta po 100,00 KM.

– Učenici osnovne škole će biti nagrađeni poklon bonom, i to:

učenici od 1. do 5. razreda u vrijednosti od tri puta po 150,00 KM i

učenici od 6. do 9. razreda u vrijednosti od: 200,00 KM, 150,00 KM i 100,00 KM.

– Učenici srednje škole će dobiti novčanu nagradu u iznosu od: 300,00 KM, 200,00 i 100,00 KM, kao i učešće na Međunarodnoj koloniji ”Gradiška 2022”.

VI

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona JU ”Zavičajni muzej” Gradiška – 051/813-000.