Naslovna Info Gradiška Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška

Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec april 2022. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu aprilu 2022. godine evidentirano 38 krivičnih djela, što je u istom odnosu kao i prethodne godine, a ukupno je rasvijetljeno 35 krivičnih djela ili 92.1%, a po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 11 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 8 krivičnih djela ili 72.7%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 37 narušavanja javnog reda i mira što je za 11 narušavanja više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 26 narušavanja.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjen je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 10 saobraćajnih nezgoda ili u odnosu 49:59, a nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem.

Sagledavajući statističke pokazatelje po svim segmentima stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
U toku mjeseca aprila 2022. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentiran je 51 migrant/ u istom periodu 2021. godine evidentirano je 27 migranata.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da su evidentirana 38 krivičnih djela, 34 krivična djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 1 krivično djelo je iz oblasti zloupotreba opojnih droga, 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta i 2 krivična djela su iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.
U posmatranom periodu evidentirano je 9 krivičnih djela protiv imovine, što je za 18.2% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 11 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 7 krivičnih djela ili 77.8%.Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 5 krivičnih djela protiv imovine, od kojih su rasvijetljena 3 krivična djela ili 60%.

Operativnim radom policijskih službenika otkriveno je 1 krivično djelo i 9 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 49 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 12 prekršaja više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 37 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 40 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 59 lica, među kojima je 5 maloljetnika i 17 povratnika.

Evidentirano je 49 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 10 saobraćajnih nezgoda u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 59 saobraćajnih nezgoda.
U navedenim saobraćajnim nezgodama 6 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, što je 20 % više u odnosu na uporedni period kada je 5 lica zadobilo teške tjelesne povrede, a lake tjelesne povrede zadobilo je 8 lica, što je za 69.2% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je 26 lica zadobilo lake tjelesne povrede.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno su evidentirana 1083 prekršaja, a koji su sankcionisana sa podnošenjem 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 993 prekršajna naloga.
Iz saobraćaja su isključena 93 vozača, od kojih je 70 vozača isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola.