Naslovna Info Za kapitalne investicije u poljoprivredi 15 miliona KM

Za kapitalne investicije u poljoprivredi 15 miliona KM

BANjALUKA – Za dugoročna ulaganja u poljoprivredu ove godine iz agrarnog budžeta biće izdvojeno 15 miliona KM, a proizvođači u Srpskoj koji planiraju da unaprijede proizvodnju već mogu konkurisati za dio tog novca.

Način dodjele podsticaja uređen je Pravilnikom o kapitalnim investicijama u poljoprivredi, na osnovu kojeg je objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticaja za pet različitih tipova investicija.

Poljoprivrednici na pomoć mogu računati prilikom nabavke nove mehanizacije, zatim za investicije u stočarskoj proizvodnji koje predviđaju izgradnju objekata, opremanje farmi i nabavku junica, te za investicije u biljnoj proizvodnji poput izgradnje plastenika, podizanja višegodišnjih zasada, te nabavku opreme za navodnjavanje i podizanje protivgradnih mreža. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS subvencionisaće i investicije koje su neophodne za preradu poljoprivrednih proizvoda kao i ulaganja koja se tiču adaptacije, izgradnje i opremanja ribogojilišta.

– Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije imaju vlasnici komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava koji poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na području Srpske. Uslov je da su ulaganja izvršili do 1. januara ove godine, izuzev investicija koja se odnose na podizanje voćnih zasada i vinograda – rekli su u Ministarstvu poljoprivrede. Dodali su da se poljoprivrednicima koji imaju registrovana komercijalna gazdinstva odobrava 30 odsto ukupne investicije, a nekomercijalnim 15 odsto.

– Gazdinstvima koja su smještena iznad 600 metara nadmorske visine odobrava se 40, odnosno 20 odsto novca od ukupnih ulaganja – naveli su u resornom ministarstvu.

Kada su u pitanju subvencije za poljoprivrednu mehanizaciju, u ministarstvu ističu da se novac odobrava samo za nabavku novih traktora i priključnih mašina, te da odobrena sredstva kada su u pitanju traktori ne mogu biti veća od 30.000 KM, a za priključne mašine 15.000 KM.

– Sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu ne mogu biti veća od 50.000 KM, a to je maksimalan iznos i za ulaganja u ribogojilišta. Za nabavku kvalitetnih priplodnih junica odobrava se maksimalan iznos subvencije od 20.000 KM po korisniku, dok je za nabavku protivgradnih mreža obezbijeđeno maksimalno 50.000 KM po vlasniku gazdinstva – rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Zainteresovani poljoprivrednici zahtjeve za dodjelu podsticaja za kapitalne investicije mogu podnijeti Agenciji za agrarna plaćanja RS sve do 25. marta do 16 časova, a kriterijume bodovanja proizvođači mogu pronaći u Pravilniku o kapitalnim investicijama koji je objavljen sa sajtu resornog ministarstva.

Neprihvatljivi troškovi

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da subvencije neće biti odobrene za troškove poput kupovine zemljišta i postojećih zgrada, zatim nabavku korišćene opreme i građevinskog materijala, kao i rekonstrukcije i adaptacije postojeće opreme.

– Neprihvatljivim troškovima smatraju se i plate i naknade za zaposlene na gazdinstvima, bankarski troškovi, administrativne takse, iznajmljivanje opreme i slično – rekli su u resornom ministarstvu.