Naslovna Info Gradiška VERIFIKACIONA POSJETA BFC SEE KOMISIJE OPŠTINI GRADIŠKA

VERIFIKACIONA POSJETA BFC SEE KOMISIJE OPŠTINI GRADIŠKA

GRADIŠKA – Opština Gradiška je u proteklom periodu učestvovala u procesu sertifikacije gradova i opština s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Proces sertifikacije je trajao od 2015. godine, a tehničku pomoć Opštini Gradiška pružila je  Privredna komora Republike Srpske.

Tim povodom, u utorak 07.11.2017. godine u Opštini Gradiška boravila je međunarodna Verifikaciona komisija koju čine predstavnici BFC Mreža Makedonije, BFC Mreža Srbije i BFC Mreža Republike Srpske. Sastanku sa Verifikacionom komisijom su prisustvovali Načelnik Opštine, načelnici odjeljenja/službi, predstavnici javnog sektora i članovi projektnog tima koji su učestvovali u procesu sertifikacije.

Verifikaciona komisija se sastala i sa predstavnicima privrednih društava „Tikt manufaktura“ d.o.o. i PMP „Jelšingrad“ a.d..

U narednim danima Verifikaciona komisija će izraditi konačni verifikacioni izvještaj sa preporukama za projektni tim radi eventualnog kompletiranja dokumentata po svim kriterijima.

Inače, međunarodno priznati standard (BFC SEE) je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program daje jasne smjernice opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

S druge strane, investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE služi kao standardizovan mehanizam za procjenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje opštine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.