Naslovna Info Gradiška Vanja Vidović Janjanin: Riječ “napredak” je potpuna nepoznanica posljednje dvije godine u...

Vanja Vidović Janjanin: Riječ “napredak” je potpuna nepoznanica posljednje dvije godine u Gradišci

GRADIŠKA – Problemi naše opštine su višestruki; za početak, riječ “napredak” je potpuna nepoznanica posljednje dvije godine u ovoj opštini, rekla je Vanja Vidović Janjanin, predsjednica Aktiva žena DNS-a i kandidat za odbornika u SO-e Gradiška.

MOJA GRADIŠKA: Koji su problemi opštine koje je neophodno riješiti?

VIDOVIĆ: Problemi naše opštine su višestruki; za početak, riječ “napredak” je potpuna nepoznanica posljednje dvije godine. Pojam napretka treba shvatiti u najširem smislu riječi, jer, nije posrijedi samo ekonomski razvoj, već i poštovanje slobode izražavanja, ali i kritičkog stava, političke različitosti i koegzistencije u toj različitosti.

MOJA GRADIŠKA: Da li su dovoljno žene uključene u političe procese odlučivanja?

VIDOVIĆ: Žene su zastupljeniji pol u BiH, ima nas 52%, s druge strane, kada pogledamo strukture svih političkih organizacija, vidimo da su muškarci brojniji. Žene, uglavnom, ispunjavaju kvotu od 40% na listama i često se na tome sve završava. Na višim političkim nivoima, treba se boriti za izmjenu zakona o ukidanju obaveznih pozicija na kandidatskim listama i bićemo na početku rješavanja velikih problema-nedostatka aktivnih žena u politici. Dakle, žene su nedovoljno zastupljene u javnom političkom životu,a posebno na mjestima odlučivanja.

MOJA GRADIŠKA: Ukoliko postanete odbornica šta je prvo za šta ćeš se zalagati da se promjeni?

VIDOVIĆ: Kada postanem odbornica u Skupštini opštine Gradiška, izmedju ostalog, ono za šta ću se zalagati jeste poštovanje principa rodne ravnopravnosti, da žene u skupštini ne stoje (sjede) samo formalno, bez ikakvog uticaja. Žene treba ohrabrivati da postanu uticajne u svojim strankama (ne samo da se bave humanitarnim radom), a onda i u skupštinama svojih opština. Konačno se treba prevazići problem podzastupljenosti žena u politici.

MOJA GRADIŠKA: Koji su problemi građana sa kojim se susrećete na terenu i kako ih riješiti?

VIDOVIĆ: Problemi građana su, na prvom mjestu,veoma nizak nivo zaposlenosti ,zatim loša ekonomska situacija, ali i korupcija. Tu, prvenstveno, mislim na veze i lične kontakte, koji pomažu pri zapošljavanju. Na rukovodeća mjesta trebali bismo birati stručne i, nadasve, časne ljude, koji će zapošljavati kvalitetan kadar, koji želi da radi, gledajući u njima isključivo njihovu stručnost i spremnost na rad, a ne političke oponente. Mladim ljudima treba dati primjer da jedino svojim radom i stalnim zalaganjem mogu uspjeti.

MOJA GRADIŠKA: Kako ocjenjujete rad trenutne aktuelne vlasti?

VIDOVIĆ: Aktuelnu vlast ne bih ocjenjivala, sami sebi će dodijeliti ocjenu, kada će, voljom građana naše opštine biti tamo gdje treba da se nalaze. Na opozicionoj strani.

MOJA GRADIŠKA: Kakav je položaj Vas kao majke i majki sa više djece, kada se uzme u obzir da je svake godine natalitet u opadanju?

VIDOVIĆ:  U ovom slučaju, nisu ugrožene samo majke,.. Trebao bi se dati prioritet ekonomskom učešću žena razvijanjem mjera koje će olakšati pomirenje privatnog i profesionalnog života; to ujedno podrazumjeva i zaštitu materinstva! Kod nas je prisutno pomanjkanje ustanova za brigu o djeci, što čini prepreku za puno upražnjavanje prava žena na rad. Dakle, na našoj opštini, neophodno je izgraditi (otvoriti, u postojećim ustanovama) bar još pet vrtića, uključujući tu i ruralna područja. Na taj način bi se olakšao položaj i sam rad žena. Takodje se, u vrtićima, trebaju omogućiti privilegije i povlastice za porodice sa troje i više djece.

Na kraju, kao predsjednica Aktiva žena Demokratskog narodnog saveza i kao majka, želim apelovati na sve građane da glasaju za žene u cilju stvaranja kvalitetnog balansa i postizanja ravnopravne zastupljenosti polova u kreiranju politika i donošenja odluka na nivou naše opštine, ali i na svim nivoima organizovanja vlasti u Bosni i Hercegovini.