Naslovna Info Gradiška U toku sanacija oštećenja na ustavi na savskog nasipa u Donjoj Dolini

U toku sanacija oštećenja na ustavi na savskog nasipa u Donjoj Dolini

GRADIŠKA – Nedaleko od crpne stanice u Donjoj Dolini danas je došlo do propuštanja ustave na metalnoj cijevi ispod savskog nasipa i izlivanja Save u riječicu Maturu.
Predstavik “Voda Srpske” Goran Vukotić rekao je da je riječ o cijevi koja je izgrađena ispod nasipa prije devedesetih godina koja je bila dio planiranog projekta izgradnje ribnjaka na spoljnom dijelu nasipa prema riječici Maturi, koji zbog ratnih dejstava nikada nije relizovan.

Vukotić je istakao da je došlo do pucanja unutrašnje ustave, prema rijeci Savi, na ovom propustu i do nemogućnosti potpunog zatvaranja spoljne ustave prema Maturi.

On je dodao da će na unutrašnjost ovog dijela nasipa biti navezen kameni i zemljani materijal, a da će spoljni dio propusta biti zatvoren potporama i velikim vrećama sa pijeskom.

-Za sada izlazi bistra voda iz propusta što znači da voda ide samo kroz cijev i ne oštećuje nasip, što je najbitnije – dodao je Vukotić.