Naslovna Info Gradiška Usvojeni nacrti rebalansa budžeta za 2021. i budžeta za 2022. godinu (FOTO)

Usvojeni nacrti rebalansa budžeta za 2021. i budžeta za 2022. godinu (FOTO)

GRADIŠKA – Skupština grada Gradiška usvojila je danas nacrte rebalansa budžeta za 2021. i budžeta za 2022. godinu, u koji je uvršten grant Vlade Republike Srpske od 1.500.000 KM za realizaciju investicionih projekata.


Na dnevnom redu su 23. tačke među kojima su odbornici usvojili Nacrti Programa rada Skupštine grada Gradiška za 2021., Rebalansa budžeta grada Gradiška za 2021. i Nacrt budžeta grada Gradiška za 2022. godinu. 

Nacrt rebalansa budžeta Grada Gradiška za 2021.godinu u iznosu od 37.200.000,00 KM.

Budžet grada Gradiška za 2021. godinu usvojen je ukupnom iznosu od 29.450.000 KM. U martu mjesecu urađen je prvi rebalans budžeta za 2021. godinu u iznosu od 30.150.000 KM, veći za 700.000 KM.

U oktobru mjesecu urađen je drugi rebalans budžeta za 2021.godinu u iznosu od 35.700.000,00 KM, veći za 5.550.000,00 KM.

Osnovni razlozi za izradu i predlaganje trećeg rebalasa u iznosu od 37.200.000,00 KM su: Planiranje transfera između različitih jedinica vlasti (transferi od entiteta) u iznosu većem za 1.500.000,00 KM. “Podrška gradu Gradiška za sufinansiranje međunarodnih projekata” u vrijednosti od 1.500.000,00 KM. Do kraja 2021. godine utrošiće se 600.000 KM, a ostatak u iznosu od 900.000 KM, zbog postupaka javnih nabavki i dinamike izvršenja ugovorenih poslova, realizovaće se u 2022.godini. Znači, utrošak dobijenog transfera će prolongirati u 2022. godinu i iznos od 900.000 KM se planira nacrtom budžeta za 2022. godinu.

Nacrt budžeta za 2022. godinu 33,1 milion KM.

Na osnovu realne procjene prihoda i primitaka za 2022. godinu, definisan je okvir budžetske potrošnje za narednu godinu i on iznosi 33.100.000 KM.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 19.340.000 KM. U odnosu na plan budžeta za 2021. godinu veći su za 6,82%.

Porezi na lična primanja su planirani u ukupnom iznosu od 1.901.500,00 KM. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS, ovi porezi dijele se između Republike i grada u srazmjeri 75:25 u korist Republike.

Neporeski prihodi u Nacrtu budžeta za 2022 .godinu planirani su u iznosu od 9.239.400 KM i za 96.000 KM su više planirani od plana budžeta za 2021.godinu (više planirane naknade za korišćenje šuma) .

Gradonačelnik Zoran Adžić rekao je da je grant Vlada Srpske namijenjen za sufinansiranje sedam međunarodnih projekata koji su u fazi realizacije i čija je ukupna investiciona vrijednost veća od 6.000.000 KM.

Adžić je pojasnio da je ovim projektima bilo predviđeno učešće lokalne zajednice u visini iznosa dodijeljenog granta, te je zahvalio Vladi Srpske što je na ovaj način pomogla.

“Gradska uprava i Skupština grada su pokazali odgovornost jer smo na vrijeme pripremili nacrte, kako bi do kraja godine mogli da usvojimo i prijedloge rebalansa za tekuću i Budžeta grada za narednu godinu, te na taj način mogli nesmetano da funkcionišemo”, rekao je Adžić nakon sjednice Skupštine.

On je naglasio da je Nacrtuom budžeta za narednu godinu uvršteno povećanje izdvajanja za Javnu predškolsku ustanovi “Lepa Radić” jer će početkom naredne godine otvaranjem novog vrtića doći do novog zapošljavanja radnika.

Povećana su i izdavanja za Kulturni centar Gradiška, u okviru kojeg sada djeluju i društveni domovi u Novoj Topoli, Vrbaškoj i Gornjim Podgradcima, gdje je na njihovom održavanju bilo potrebno zaposliti još tri radnika.

Odbornici su usvojili i nacrte planova utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta, korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade, od poljoprivrednog zemljišta, te nacrte programa podrške poljoprivredi, ruralnom razvoju i preduzetništvu za narednu godinu.

Skupština je usvojila i nacrte programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja građevinskog zemljišta, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromeliracionog sistema, kao i nacrte programa socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i finansiranja sporta na području grada za 2022. godinu.

Skupština grada razriješila je dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vesnu Gluvić Čelić, a za direktora je imenovala aktuelnog potpredsjednika gradskog parlamenta Sinišu Adžića, koji je predložen nakon završene konkursne procedure.

Foto galerija: