Naslovna Info Republika Srpska-FBiH U razvoj RS uloženo 613 miliona maraka

U razvoj RS uloženo 613 miliona maraka

Banjaluka – Za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa RS do kraja jula ove godine odobreno je 613,63 miliona KM.

Vlada RS je juče usvojila informaciju o realizaciji projekata koji se finansiraju iz Razvojnog programa RS. U Vladi su istakli da je za odobravanje novih projekata raspoloživo još 520.432 KM.

Nakon sjednice Vlade saopšteno je da je do kraja jula završeno finansiranje 210 projekata za koje je utrošeno 2,09 miliona KM manje od odobrenog iznosa tako da je ukupno potrošeno 611,53 miliona.

– Od toga se 591,55 miliona odnosi na finansiranje 291 projekta na osnovu odluka Savjeta za razvoj, a 19,98 miliona na osnovu 14 odluka Vlade RS – navedeno je u saopštenju Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.

– Posmatrajući raspoređena odobrena sredstva u svim opštinama RS u ukupnom iznosu od 530,36 miliona KM na opštine iz  istočnog dijela RS  odnosi se 229,21 miliona ili 43,22 odsto, a na opštine iz zapadnog dijela 301,15 miliona ili 56,78 odsto – dodaje se u saopštenju.

Vlada RS donijela je juče i izmjenu odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini na javnim visokoškolskim ustanovama. Odlukom se broj studenata na Univerzitetu u Banjaluci, od 3.584 redovnih i vanrednih studenta, koji će se upisati u prvu godinu prvog ciklusa ove akademske godine povećava na 3.754. Takođe, utvrđeno je da se u prvu godinu drugog ciklusa na Univerzitetu u Banjaluci može upisati 1.274 redovnih i vanrednih studenata.

– Broj studenata na drugom ciklusu studija je povećan radi uvođenja novog studijskog programa na Ekonomski fakultet u Banjaluci International Master in Business and Administration za čije izvođenje je Univerzitet dobio dozvolu nakon donošenja prethodnih odluka kojima se utvrđuje broj studenata. Na ovaj studijski program je odobren upis 30 studenata koji će sufinansirati svoje školovanje – navedeno je u saopštenju iz Vlade RS.

Reforma pravosuđa

Vlada RS usvojila je informaciju o Nacrtu strategije za reformu sektora pravde u BiH od 2014. do 2018. godine. Usvojena je i informacija o Prijedlogu projekta “Izrada baze podataka izvorišta pitke vode na području RS”. Za realizaciju je zaduženo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, a obavljanje stručno-tehničkih poslova povjereno je “Novom urbanističkom zavodu RS”.

Glas Srpske