Naslovna Info U BiH jednak broj zaposlenih i automobila

U BiH jednak broj zaposlenih i automobila

Agencija za statistiku BiH objavila je analizu “BiH u brojevima 2015.”, u kojoj su objavljeni podaci o 25 različitih oblasti koje kroz grafikone pokazuju sliku stanja u BiH. Između ostalog, objavljeni su i podaci o saobraćaju u BiH.

Statistički podaci

Prema objavljenim podacima, u BiH je registrovano 921.456 motornih vozila, od čega su 801.253 putnička ili 87 posto.

Slijede teretna vozila, njih 76.226 (8 odsto) priključnih je 24.114, a 7833 su registrovana motocikla, dok je mopeda 2665. Takođe, registrovano je i 4130 autobusa te 5235 vozila koja su svrstana u kategoriju ‘ostalo’.

Ako uporedimo broj zaposlenih u BiH, kojih je, prema podacima iz publikacije, 812.000 i broj putničkih vozila kojih je registrovano više od 800.000 ispada da svaki zaposleni u Bosni i Hercegovini posjeduje automobil.

S druge strane, poražavajući je podatak da je, prema podacima objavljenim u publikaciji, 74 posto registrovanih motornih vozila na bh. putevima starije od 10 godina.

Njih osamnaest odsto staro je između pet i deset godina, a svega osam posto vozila mlađe je od pet godina.

Zanimljivo je i da više od 67 posto registrovanih motornih vozila u BiH kao pogonsko gorivo koristi dizel, dok ih 33 posto koristi benzin, a svega 0,01 posto motornih vozila kao osnovni energent koristi električnu energiju.

U publikaciji je navedeno i da je u BiH evidentan pad broja putnika u gradsko-prigradskom prevozu, a u 2014. godini registrirano je 139,000.000 prevezenih putnika. Zanimljivo je da je 2005. u gradsko-prigradskom prevozu prevezeno 223,000.000 putnika, što je gotovo dvostruko više nego u 2014. godini.

Stanje u željezničkom saobraćaju je još katastrofalnije. Agencija za statistiku BiH bilježi gotovo kontinuiran pad koji završava podacima iz 2014.

Konstantan pad

Dok je 2005. usluge željeznica u BiH koristilo 1,119.000 putnika, taj broj u 2014. iznosi svega 528.000 putnika.

Slično je stanje i s prevozom roba, pa tako prevoz robe željeznicom u posljednjih deset godina uglavnom stagnira iako je riječ o najznačajnijem i najjeftinijem načinu prijevoza robe.

Tako je tokom 2014. željeznicom prevezeno 13,506.000 tona robe, dok je prije deset godina taj broj bio 12,065.000 tona.

Ako uporedimo statistiku vezanu uz prevoz putnika avio putem, lako je zaključiti da je avio saobraćaj znatno razvijeniji od željezničkog te da doživljava ubrzan i kontinuiran rast.

Od 2005., kada je zabilježeno 470.000 putnika koji su koristili avio prevoz, rast je poprilično uvjerljiv do kraja 2014. kada je registrovano 957.000 putnika u avio prevozu.

(NN, Večernji.ba)