Naslovna Info Što prije podnijeti zahtjev za plate i doprinose za april

Što prije podnijeti zahtjev za plate i doprinose za april

GRADIŠKA – Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona, ovoj upravi podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april, da bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za taj mjesec.

Ovo se odnosi na poreske obveznike koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom zbog posljedica djelovanja pandemije virusa, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Rok za podnošenje izjave sa zahtjevom je 10. jun, ali Poreska uprava apeluje na obveznike koji ispunjavaju uslove da tu izjavu sa zahtjevom dostave što prije da bi zahtjevi bili obrađeni što ranije i da bi iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske što prije mogla početi isplata najniže plate i uplata pripadajućih doprinosa za april 2020. zaposlenima kod poreskih obveznika koji ispunjavaju uslove propisane navedenom uredbom.

Iz Poreske uprave podsjećaju obveznike da pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i koji su prestali sa radom i Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom, te ostale informacije mogu pronaći na internet-stranici Uprave /www.poreskaupravars.org/, u sekciji “Info kovid-19”.