Naslovna Info Štab donio Zaključak o dozvoli kretanja od mjesta prebivališta do Donje Gradine

Štab donio Zaključak o dozvoli kretanja od mjesta prebivališta do Donje Gradine

BANJALUKA – Republički štab za vanredne situacije donio je danas, na 24. sjednici,koja je održana posredstvom video linka, Zaključak o dozvoli kretanja od mjesta prebivališta do Donje Gradine.

1. Licima koja imaju pozivnicu da prisustvuju obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Јasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, dana 26.04.2020. godine, biće dozvoljeno kretanje od njihovog mjesta prebivališta/boravišta do Donje Gradine.

2. Lica iz tačke 1. ovog zaključka dužna su da se pridržavaju socijalne distance i drugih mjera propisanih radi sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o prihvatanju donacije Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) za BiH.

1. Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o namjeri Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) za BiH da Vladi Republike Srpske uputi donaciju i istu prihvata.

2. Prihvata se donacija higijenskih sredstava potrebnih za sprečavanje širenja infekcije izazvane virusom korona (SARS-CoV-2) koje donira Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) za BiH.

3. Raspodjela doniranih proizvoda izvršiće se u skladu sa rasporednim nalogom koji je u prilogu ovog zaključka.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

5. Ovaj zaključak  stupa na snagu danom donošenja.

Kako se navodi u Informaciji, s ciljem pružanja podrške Republici Srpskoj u prevenciji, suzbijanju i otklanjanju epidemije COVID-19, kancelarija UNICEF-a za BiH iskazala je namjeru da uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih država za međunarodni razvoj (USAID) Vladi Republike Srpske donira higijenska sredstsva.

Higijenska sredstva su obezbijeđena za zdravstveni sektor, sektor socijalne zaštite, kao i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i centre za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite, za vlastitu upotrebu. Uzimajući u obzir mandat UNICEF-a, donirani proizvodi primarno su namijenjeni ustanovama koje se bave zbrinjavanjem djece.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o prihvatanju donacije Vlade Republike Srbije.

1.  Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o donaciji testova, lične zaštitne opreme, medicinskih sredstava i uređaja Republici Srpskoj, i distribucijom istih prema Zaključcima Vlade Republike Srbije, 05 broj: 401-3261/2020 od 20.04.2020. godine i 05 broj: 53-3269/2020 od 22.04.2020. godine i istu prihvata.

2. Prihvata se donacija testova, lične zaštitne opreme, medicinskih sredstava i uređaja za sprečavanje širenja infekcije izazvane virusom korona (SARS-CoV-2) i liječenja zarazne bolesti (COVID-19), koju donira Vlada Republike Srbije.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije danas je odobrio održavanje sjednice Skupštine Grada Doboja, kao i održavanje sjednice Skupštine opštine Istočni Stari Grad.