Naslovna Info Gradiška Škorić: Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti

Škorić: Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti

GRADIŠKA – U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec januar 2021. godine.

Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec januar 2021. godine.

Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu januaru 2021. godine evidentirano 30 krivičnih djela, što je za 3.4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 29 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 29 krivičnih djela ili 96.7%, dok je u istom periodu prethodne godine ukupno rasvjetljeno 25 krivičnih djela ili 89.7%

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 12 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 11 krivičnih djela ili 91.7%, dok je u istom periodu prethodne godine po nepoznatom izvršiocu evidentirano 14 krivičnnih djela, od kojih je rasvjetljeno 11 krivičnih djela ili 78.6 %.

Od ukupno evidentirano 30 krivičnih djela, 26 krivičnih djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 3 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i 1 krivično djelo je iz oblasti privrednog kriminaliteta.

U posmatranom periodu evidentirano je 14 krivičnih djela protiv imovine, što je za 6.7% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 15 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 13 krivičnih djela ili 92.9%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 12 krivičnih djela protiv imovine, od kojih je rasvijetljeno 11 krivičnih djela ili 91.7%.

Operativnim radom policijskih službenika otkrivena su 3 krivična djela i 2 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 15 narušavanja javnog reda i mira što je za 21.1% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 19 narušavanja.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjen je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 20.5 % ili u odnosu 35:44, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima za 66.7% ili u odnosu 1:3, kao i broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama za 1 lice ili u odnosu 2:3.

Obzirom da u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, stanje javnog reda i mira je stabilno, te je i smanjen broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U toku mjeseca januara 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 79 migranta/ u istom periodu 2020. godine evidentirano je 19 (50 migranata na području Gradiške, 22 migranta na području Srpca i 7 migranata na području Nove Topole).

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 19 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 24% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 25 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 9 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 21 lice, među kojima su 2 maloljetnika i 1 povratnik.

Evidentirano je 35 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 20.5% u odnosu na uporedni period kada su evidentirane 44 saobraćajne nezgode. Od ukupno evidentiranih 35 saobraćajnih nezgoda, 10 nezgoda je sa posledicama po lica što je za 47.4% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda sa posledicama po lica, a 25 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom što je u istom odnosu kao i prethodne godine.
2 lica su smrtno stradala što je za 33.3% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su 3 lica smrtno stradala. Nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa teško povrijeđenim licima, dok su prethodne godine evidentirane 2 saobraćajne nezgode u kojima je 7 lica zadobilo teške tjelesne povrede. Lake tjelesne povrede zadobilo je 12 lica, što je za 45.5% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su 22 lica zadobila lake tjelesne povrede.
Ukupno je evidentirano 1510 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 150.4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 603 prekršaja. Podnešeno je 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka što je u istom odnosu na uporedni period i izdato je 1385 prekršajnih naloga što je za 155.1% više u odnosu na uporedni period kada su izdata 543 prekršajna naloga.

Iz saobraćaja je isključeno 126 vozača što je za 168.1% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 47 vozača. Od toga, 94 vozača su isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 213.3% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 30 vozača. 19 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje što je za 58.3% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 12 vozača i iz ostalih razloga je isključeno 13 vozača što je za 160% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 5 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 36 vozila, dok je u istom periodu prethodne godine isključeno 37 vozila.

Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Youtube i preuzmite besplatnu Android aplikaciju Moja Gradiška“.