Naslovna Info Gradiška Škorić: Na području Policijske uprave Gradiška ukupno rasvijetljeno 401 krivično djelo

Škorić: Na području Policijske uprave Gradiška ukupno rasvijetljeno 401 krivično djelo

GRADIŠKA – U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za 2021. godinu. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je u protekloj godini na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano 420 krivičnih djela, što je za 9.4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 384 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 401 krivično djelo ili 95.2%, dok je u istom periodu prethodne godine ukupno rasvjetljeno 366 krivičnih djela ili 95.3%

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 146 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 127 krivičnih djela ili 86.7%, dok su u istom periodu prethodne godine po nepoznatom izvršiocu evidentirana 142 krivična djela, od kojih su rasvjetljena 124 krivična djela ili 87.3 %. Od ukupno evidentiranih 420 krivičnih djela, 348 krivičnih djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 40 krivičnih djela je iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 15 krivičnih djela su iz oblasti privrednog kriminaliteta i 17 krivičnih djela je protiv bezbjednosti saobraćaja. U posmatranom periodu evidentirano je 156 krivičnih djela protiv imovine, što je za 5.4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 148 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 140 krivičnih djela ili 89.2%. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 108 krivičnih djela protiv imovine, od kojih su rasvijetljena 92 krivična djela ili 84.4%.

U izvještajnom periodu evidentirano je 27 krivičnih djela ,,Teška krađa“, što je za 52.6% manje u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 57 krivičnih djela, a rasvijetljeno je 19 krivičnih djela ili 70.4%. Takođe, evidentirano je 50 krivičnih djela ,,Krađa“ što je za 56.3% više u odnosu na uporedni period kada su evidentirana 42 krivična djela, a rasvijetljeno je 46 krivičnih djela ili 90.2%.

Operativnim radom policijskih službenika otkriveno je 40 krivičnih djela i 55 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge, a otkrivena je i 1 ilegalna laboratorija za uzgoj opojne droge, a 26 lica je lišeno slobode.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirana su 344 narušavanja javnog reda i mira što je za 33.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 520 narušavanja. Analizirajući strukturu izvršenih prekršaja, do povećanja je došlo onih prekršaja koji su evidentirani kroz pojačane aktivnosti policijskih službenika. Evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira sa 5 i više lica, dok je prekršaj po članu 12. ZoJRM (tuča i fizički napad) smanjen za 2.7% ili u odnosu 71:73.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 37.8 % ili u odnosu 576:418, ali je smanjen broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima za 25% ili u odnosu 6:8, kao i broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama za 1 lice ili u odnosu 7:8.

Policijski službenici uspješno su obezbijedili 99 javnih okupljanja i 481 sportsku priredbu.

Obzirom da u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, stanje javnog reda i mira je stabilno, te je i smanjen broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U toku 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 825 migranta/ u toku 2020. godine evidentirano je 1566 (564 migranata na području PS Gradiška, 207 na području PS Srbac i 54 PS Nova Topola).

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 427 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 31% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 619 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 94 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 331 prekršajnog naloga. Prekršaje su počinila 492 lica, među kojima je 94 povratnika i 13 maloljetnika.

Evidentirano je 576 saobraćajnih nezgoda, što je više za 37.8% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 418 saobraćajnih nezgoda, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima za 25% ili u odnosu 6:8, a broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima je u istom odnosu na uporedni period ili u odnosu 28:28. Broj saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima je u porastu za 33% ili u odnosu 133:100.

7 lica je smrtno stradalo (2020. godine 8 lica), 31 lice je zadobilo teške tjelesne povrede (2020. godine 36 lica), a 180 lica zadobilo je lake tjelesne povrede (2020. godine 135 lica).
Ukupno je evidentirano 17247 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 10.7% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 15584 prekršaja. Podnesena su 263 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (2020. godine 213 zahtjeva), a izdato je 15777 prekršajnih naloga (2020. godine 14143 prekršajna naloga).

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja preduzeto je niz preventivno represivnih aktivnosti, kojom prilikom je iz saobraćaja isključen 1421 vozač, što je za 25.2% više u odnosu na isti perod prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 1135 vozača. 1144 vozača su isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola (2020. godine 744 vozača), 142 vozača su isključena zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje (2020. godine 277 vozača i iz ostalih razloga je isključeno 135 vozača (2020. godine 114 vozača). Takođe, iz saobraćaja su isključena i 454 vozila. Od ukupno 1571 vozila koja su provjerena kroz aplikaciju STARS (vozila sa inostranim registarskim oznakama) sankcionisan je 61 vozač.

Načelnik Trifković je dodao da su policijski službenici Policijske uprave Gradiška u skladu sa Zakonom o prekršajima RS u toku 2021. godine izvršili privremeno oduzimanje 28 vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te će i u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima.

Načelnik Škorić se ovom prilikom zahvalio svim novinarima na profesionalnoj saradnji, kao i objektivnom i blagovremenom izvještavanju o svim bitnim informacijana u prethodnom periodu, a sa željom da se takva saradnja nastavi i ubuduće.