Naslovna Info Šansa u uzgoju tovnih pilića

Šansa u uzgoju tovnih pilića

Banjaluka – Živinarska proizvodnja u RS uglavnom je orijentisana na uzgoj tovnih pilića, a tokom prošle godine proizvedeno je 27,7 miliona kilograma mesa.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS procjenjuju da se za uzgoj pilića koristi manje od 50 odsto mogućeg godišnjeg kapaciteta.

– U RS se tokom godine izleže 42 miliona pilića, a proizvodnja jaja kreće se oko 420 miliona komada – kazali su u Ministarstvu poljoprivrede. Istakli su da ministarstvo podržava živinare prilikom nabavke opreme i investiranja u nove i modernizaciju postojećih objekata.

– Podrška je usmjerena na roditeljska jata, osamnaestonedjeljne kokice i tov pilića u iznosu do 15 odsto od tržišne cijene – rekli su u ministarstvu.

Direktor Poslovnog udruženja “Zajednica živinara RS” Nebojša Rakić ističe da je živinarska proizvodnja vrlo osjetljiva i zahtijeva prisustvo 24 časa dnevno.

– Naša proizvodnja je izuzetno dobro kontrolisana, a radimo na principu svjetske tehnologije i kada je riječ o inkubaciji i tovu pilića – kazao je Rakić.

Dodaje da proces od useljavanja jednodnevnih pilića u objekte za tov, pa sve do momenta klanja traje 37 dana, a pilići za to vrijeme dostižu težinu od dva kilograma.

Rakić ističe da su tov i klanje pilića najzastupljeniji na području banjalučke regije, dok su Posavina i Hercegovina poznate po uzgoju koka nosilja.

– Pored domaćeg tržišta, naše proizvode plasiramo i na područje Srbije, Makedonije i Crne Gore, a u toku su i pregovori o izvozu na tržište EU – rekao je Rakić.

Naglasio je da su nelojalna konkurencija i veliki uvoz najveći problem sa kojim se susreću živinari.

– Nije problem samo količina koja se uvozi, nego i šta se uvozi. Na naše tržište dolazi piletina sumnjivog kvaliteta, pred istek roka trajanja, smrznuta, a prodaje se po nižim cijenama – naglasio je Rakić.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, tokom prvih devet mjeseci ove godine u BiH je uvezeno 8,12 miliona kilograma mesa, vrijednosti 12,8 miliona maraka.

Bescarinska kvota

Ministarstvo poljoprivrede je svojim aktivnostima prema nadležnim organima za spoljnotrgovinsko poslovanje, posebno prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, uspjelo izdejstvovati ukidanje određenog dijela bescarinskih kvota za uvoz mašinski otkoštenog mesa.

– Bescarinska uvozna tarifna kvota smanjena je sa 2.268 na 1.000 tona, a da bi se inicirao napredak domaće proizvodnje i prerade, ovu kvotu treba ukinuti u potpunosti – rekli su u ministarstvu.

PREMIJE ZA 2014. GODINU ( u KM)

Tovni pilići (brojleri )           722.206

Matična jata                                88.504

18-nedjeljne pilenke                   201.723

UKUPNO                                 1.012.433

Glas Srpske