Naslovna Info Gradiška Razvojna agencija “RAGA” u Gradišku za 4 godine donijela 6,2 miliona KM

Razvojna agencija “RAGA” u Gradišku za 4 godine donijela 6,2 miliona KM

GRADIŠKA – Razvojnu agenciju Gradiška –  RAGA osnovao je grad Gradiška, krajem 2017. godine, a ideja bila je da se obezbijedi tehnička podrška u procesu pripreme projektnih prijedloga prema domaćim, međunarodnim i EU donatorima.

Kroz podršku usmjerenu na tri sektora, Gradsku upravu, javnim ustanovama i preduzećima, te prema privrednicima i udruženjima građana koja rade na području grada, RAGA je ispunila očekivanja i ciljeve njenog osnivanja.

Za četiri godine postojanja Razvojna agencija je pripremila preko 200 projektnih aplikacija za grad Gradišku, privrednike i udruženje građana. Od toga 75 projektnih aplikacija je odobreno, poručuje direktor Razvojne agencije Gradiška Bogdan Vicanović.

“Kroz pomenute aktivnosti i projektne aplikacije na teritoriji Gradiške je odobreno oko 6,2 miliona KM sredstava. Ono što svakako treba naglasiti je da smo kroz ove projektne aplikacije nastojali da uključimo što veći broj različitih pravnih i fizičkih lica kako bismo omogućili rješavanje problema iz skoro svih oblasti društva. U vezi s tim, radili smo na unapređenju uslova života za djecu i mlade, razvoju kulture, turizma, sporta i obrazovanja, ali podržani su i projekti koji su se odnosili isključivo na infrastrukturu, poput izgradnje puteva, proširenja i uspostavljanja vodovodne i kanalizacione mreže, sanacije i izgradnje objekata i slično. Ono na što smo posebno ponosni jesu grantovi koje smo obezbijedili za lokalne privrednike (preko milion KM u prethodne četiri godine), koji su zahvaljujući tehničkoj podršci Razvojne agencije, stekli uslove za implementaciju projekata koji se finansisraju sredstvima međunarodnih i EU donatora. Gradska uprava grada Gradiška i privrednici trenutno na području grada implementiraju preko 10 projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i EU donatora.”

Pored navedenog Vicanović dodaje i činjenicu da donatori sve više podržavaju prekograničnu saradnju, pogotovo u oblasti IT i savremenih tehnologija.

“Posljednja dva prekogranična projekta omogućila su izgradnju infrastrukture za razvoj IT sektora u vidu uspostavljanja prvog digitalnog HUB-a u Gradišci, koji će doprinijeti održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, te osnivanje prvog Centra za istraživanje i razvoj proizvoda od drveta, koji će omogućiti drvoprerađivačima da kreiraju sopstvene proizvode. Osim toga, unaprijedili smo poslovanja nekolicini preduzeća putem nabavke opreme i povećanja nivoa znanja zaposlenika. I na kraju, unaprijedili smo uslove za nesmetano funkcionisanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama.”

Kada su škole u pitanju, posebno se ističe Tehnička škola Gradiška, s kojoj je Razvojna agencija radila na nekoliko projekata, a direktor škole Vlado Tomić poručuje da je ova škola zahvaljujući ovakvim i sličnim projektima postala prepoznatljiva s kadrovima koje žele brojne firme iz BiH i inostranstva.

“Projektom prekogranične saradnje škola je dobila vrijednu opremu iz mehatronike, a u završnoj je fazi isporuka cnc struga i robotske ćelije takođe obezbjeđena ovim projektom. 2020. godine smo sa RAGA-om, tj. na inicijativu Bogdana Vicanovića i Predraga Borojevića uzeli učešće u osmišljavanju projekta “Gradiška grad drveta”. Škola je preuzela na sebe obavezu uvođenja novog zanimanja “Tehničar za obradu drveta cnc”. Zanimanje smo uspjeli uvesti u obrazovni sistem Republike Srpske, a zauzvrat škola je dobila novu troosnu glodalicu za drvo, te je u sklopu Razvojne agencije formiran Centar za istaživanje i razvoj.”

Tomić nije jedini koji je prepoznao značaj Razvojne agencije Gradiška. To su prepoznali i brojni gradiški preduzetnici među kojima kompanija “Tikt”, koju vodi Krešimir Bodrožić. Zajedničkom saradnjom RAGA-e, Tehničke škole i preduzeća Tikt, u Gradišci je na pravi način primjenjen dualni sistem obrazovanja, što je posebno korisno za preduzeća koja se bave proizvodnjom i koja muku muče s kadrovima, poručuju iz preduzeća Tikt d.o.o.

Kako kažu u Razvojnoj agenciji Gradiška, grad na Savi ima ogroman potencijal prije svega zbog svog geografskog položaja. Svako ko ima ideju da bi mogao aplicirati za neka sredstva fondova iz cijelog svijeta, moe se javiti na adresu Razvojne agencije. 

Na kraju našeg razgovora direktor Razvojne agencije Gradiška Bogdan Vicanović ističe da su fondovi Evropske unije, stranih ambasada i USAID-a veliki resurs koji bi u većem broju trebali da koristimo, a da je put do tih resursa Razvojna agencija Gradiška, koja pruža sve ono što vam je neophodno kako biste napisali projekat i aplicirali za sredstva.

Izvor: MicroMreža.com