Naslovna Info Gradiška PU Gradiša : Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti po svim parametrima

PU Gradiša : Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti po svim parametrima

GRADIŠA – U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za devet mjeseci 2021. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i inspektor u Odjeljenju policije Darko Novaković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da su na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška za devet mjeseci evidentirana 332 krivična djela, što je za 19.4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 278 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 316 krivičnih djela ili 94.9%. Po nepoznatom izvršiocu evidentirana su 122 krivična djela, a rasvijetljeno je 106 krivičnih djela ili 86.2%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirana su 244 narušavanja javnog reda i mira što je za 46.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 459 narušavanja. Nije evidentirano nijedno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu.

Što se tiče stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja, za devet mjeseci tekuće godine povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 44% ili u odnosu 422:293, a evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica smrtno stradala, dok je u istom periodu prethodne godine evidentirano 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 lica smrtno stradala.
Sagledavajući statističke pokazatelje po svim parametrima, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Za devet mjeseci tekuće godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirana su 604 migranta/ u istom periodu 2020. godine evidentirana su 935 migranta (373 migranata na području Gradiške, 51 migrant na području Nove Topole i 180 migranta na području Srpca).

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da su u izvještajnom periodu evidentirana 332 krivična djela, 272 krivična djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 34 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 14 krivičnih djela su iz oblasti privrednog kriminaliteta i 12 krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U posmatranom periodu evidentirano je 121 krivično djelo protiv imovine, što je za 7.1% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 113 krivičnnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 108 krivičnih djela ili 88.5%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 88 krivičnih djela protiv imovine,a rasvijetljena su 74 krivična djela ili 84.3%.
Evidentirana su 24 krivična djela ,,Teška krađa“ što je za 40% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 40 krivičnih djela, a rasvijetljeno je 17 krivičnih djela ili 70.8%.
Evidentirano je 14 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta što je za 75% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 8 krivičnih djela, a kojima je stečena protivpravna imovinska korist u iznosu od 95250 KM.

Operativnim radom policijskih službenika otkrivena su 34 krivična djela i 41 prekršaj u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.

Inspektor u Odjeljenju policije Darko Novaković istakao je da je u izvještajnom periodu evidentirano 296 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 46.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 532 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 73 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 219 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 327 lica, među kojima je 78 povratnika i 3 maloljetnika.

Evidentirane su 422 saobraćajne nezgode, što je za 44% više u odnosu na uporedni period kada su evidentirane 293 saobraćajne nezgode. Od ukupno evidentirane 422 saobraćajne nezgode, 123 nezgode su sa posledicama po lica, a 299 saobraćajne nezgode su sa materijalnom štetom.

4 lica su smrtno stradala što je manje za 20% u odnosu na isti period prethodne godine kada je 5 lica smrtno stradalo.
21 lice je teško povrijeđeno što je za 25% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je 28 lice teško povrijeđeno.
135 lica lakše je povrijeđeno što je za 35% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je 100 lica zadobilo lake tjelesne povrede.

Ukupno je evidentirano 13669 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 24.1% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 11016 prekršaja. Podnešena su 194 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 12527 prekršajnih naloga.

Iz saobraćaja su isključena 1054 vozača što je za 30.9% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 805 vozača. Od toga, 821 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 69.3% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 485 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 348 vozila.