Naslovna Info Gradiška Projekat iNnovaNet predstavljen na 1. Međunarodnoj konferenciji o investicijama u Novoj Gradišci

Projekat iNnovaNet predstavljen na 1. Međunarodnoj konferenciji o investicijama u Novoj Gradišci

Predstavnici Gradske uprave grada Gradiška, dana 11.11.2021. godine učestvovali su na 1. Međunarodnoj konferencija o investicijama – „Ključni čimbenici privlačenja investitora“u Novoj Gradišci. Konferenciju je organizovao Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., jedan od partnera na projektu iNnovaNet.

Na konferenciji su prisustvovali svi projektni partneri: predstavnici Tehnoplisa iz Nikšića, Grada Gradiške, Agencije ZEDA i IPNG-a. 

Na konferenciji je učestvovalo oko 100 učesnika, a cilj same konferencije bio je prepoznati zajedno sa učesnicima ključne faktore privlačenja investitora i uspješnosti poslovnih zona, informisati poduzetnike o novim mogućnostima finansiranja iz EU fondova, potaknuti dalji razvoj investicija naše regije te predstaviti značajnije projekte, između ostalih i projekat iNnovaNet.

Kroz prezentacijski dio konferencije, kao i na panel raspravi konferencije predstavnici partnerskih institucija projekta predstavili su učesnicima projekat iNnovaNet, njegovu svrhu, ciljeve te istaknuli njegov značaj na regionalnom nivou.   

U okviru konferencije održan je i sastanak projektnih partnera projekta iNnovaNet. Na sastanku se raspravljalo o trenutnim i budućim aktivnostima projekta te planiranim edukacijama i nabavci opreme.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Gradiška http://www.gradgradiska.com/aktuelni-projekti-2/ kao i na facebook stranici projekta https://www.facebook.com/iNnovaNet-107561608091964/?ti=as

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.320.786,21 EUR. Projektni iznos namijenjen za Gradišku je 283.532,70 EUR od čega EU finansira 241.002,79 EUR, a Gradska uprava 42.529,91 EUR.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.