Naslovna Info Gradiška PRODUŽENE MJERE – ZAKLJUČAK O SPROVOĐENJU MJERA NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM...

PRODUŽENE MJERE – ZAKLJUČAK O SPROVOĐENJU MJERA NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) NA TERITORIJI GRADA GRADIŠKA

Broj: 02-022-91/21
Datum: 12.3.2021. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, bp. 90/17, 42/20 i 98/20), čl. 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite opštine Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja („Službeni glasnik opštine Gradiška” br. 4/13) i čl. 68. i 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška“, bp. 4/17 i 5/19), Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/20) i Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj 70-1/21, od 11.3.2021. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, sa telefonske sjednice održane 12.3.2021. godine, komandant štaba donosi

3AKLJUČAK

U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-So\/-2 i SOVID-19 bolesti na području Grada Gradiška i zaštite i spasavanja stanovništva do 18.03.2021. godine zabranjuju se:
sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
rad fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće.
Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
Izuzetno od tačke 2., obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
djeca mlađa od 7 godina života,
lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.
Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
usluge pružaju zaštićeni maskom,
obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
pridržavaju se uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.
Do 18.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).
Do 18.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).
Do 18.03.2021. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
Do 18.03.2021. godine ograničava se broj prisutnih osoba u ugostiteljskim objektima na način da se broj istih određuje u skladu sa važećim preporukama JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” s tim da se prisustvo na jednoj etaži ugostiteljskog objekta ograničava na maksimalno 50 posjetilaca.
Do 18.03.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih.
11.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja S0\/ID-19 bolesti na radnom mjestu.
Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:
organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.
Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
Gradska uprava i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:
na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za inspekcije i Komunalna policija Gradske uprave Grada Gradiška.
16.Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17, 42/20 i 98/20).
17.Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (SOVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (SO\/ID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

18. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA

Zoran Adžić