Naslovna Info Gradiška Prirodna radijacija vazduha se mjeri u Gradišci

Prirodna radijacija vazduha se mjeri u Gradišci

GRADIŠKA – Stanica za mjerenje radioaktivnosti u vazduhu, koju su upravo u Gradišci postavili stručnjaci Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost , već je u funkciji i očitava zadate parametre.

Podaci sa ove stanice, koja je umrežana u evropsku mrežu podataka biće javni i lako dostupni.

Emir Dizdarević, zamjenik direktora ove agencije, rekao je da je prva stanica montirana pored Une u Novom Gradu. Druga stanica je u Gradišci, treća u Brodu, a preostalih osam će se montirati na području Brčkog, Bijeljine i Zvornika.

-Postavljamo ih jer se u nuklearnim objektima dešavaju vanredni događaji. Jedna od bližih elektrana je Paks u Mađarskoj. 130 kilometara vazdušnom linijom odavde je udaljena elektrana u Krškom. U slučaju eventualnog incidenta imali bismo blagovremenu informaciju i mogli bismo adekvatno djelovati, – rekao je Dizdarević.

Pomenuta je i najava Uspostave centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čerkezovcu, na Trgovskoj Gori kod Dvora na Uni. Sve moguće promjene, ukoliko dođe do izgradnje odlagališta,  mjeriće se stanicom koja je upravo montirana kod Novog Grada.

-Ove stanice imaju svrhu da sve incidente sa radioaktivnim i nuklearnim materijalom koji se manifestuju kroz povećanu prirodnu radioaktivnost u vazduhu da primjeti i odmah alarmira nadležne institucije. I lokalne zajednice gdje se nalaze naše stanice imaće pristup serveru, koji je u realnom vremenu i svakih deset minuta imaće tačne podatke o prirodnoj radioaktivnosti vazduha, -rekao je Dizdarević.

Odmah, po puštanju u rad stanice, izmjerena je radioaktivnost vazduha u Gradišci, i ona se kreće u okvirima dozvoljene prirodne granice. Zanimljivo je da je stanica u Gradišci dobila ime „Čarli“.

Provjerili smo, izmjerena radioaktivnost u vrijeme snimanja ovog priloga bila je zaista prirodna.

Osim u Gradišci montira se još 10 stanica za mjerenje radijacije u vazduhu. Jedna je već postavljena pored Une u Novom Gradu, a preostale u Brodu, Brčkom, Bijeljini i Zvorniku.