Naslovna Info Gradiška Prezentovan Program „Challenge to Change“ u Gradišci

Prezentovan Program „Challenge to Change“ u Gradišci

GRADIŠKA – U Gradišci je danas održana prezentacija Petog javnog poziva Programa „Challenge to Change“ – C2C, čiji je cilj da se privrednicima sa područja grada predstave uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava, te osnovne smjernice o koracima za elektronskuprijavu na javni poziv.

Prezentaciju su organizovali Gradska uprava i Razvojna agencija Gradiška u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srpske.

Član tima Programa „Challenge to Change“ Mićo Stanojević iz Razvojne agencije Republike Srpske rekao je da su privrednicima u ovom javnom pozivu raspoloživa grant sredstva od 750.000 evra, te da su prihvatljivi aplikanti privrednici koji imaju inovativne projekte za razvoj proizvoda i unaprijeđenje tehnoloških procesa i usluga.

„Maksimalna sredstva za start-up, odnoso za privredne subjekte koji su registrovani od 6 do 24 mjeseca prije raspisivanja poziva iznose do 10.000 evra, a 30.000 evra za mala i srednja preduzeća koja posluju više od dvije godine i imaju manje od 250 zaposlenih. Jadan od uslova je da korisnici granta moraju u projektu da učestvuju sa minimalno 50 odsto vlastitih sredstava. Bitna je izvodljivost i održivost projekta, te društvena korisnost, kao što je zapošljavanje i zaštita životne sredine“, naveo je Stanojević.

On je rekao da su grantovi obezbjeđani kroz program koji već četiri godine realizuju Razvojna agencija Republike Srpske i Sarajevska razvojna agencija, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA.

„Do sada je bilo oko 2.000 aplikanata, a imamo potpisanih 110 ugovora sa privrednicima, sa ugovorenim grantovima od ukupno 2,5 miliona evra. U toku je potpisivanje još 38 ugovora za vrijednost granta od 844.000 evra. U Republici Srpskoj je potpisano 39 ugovora u kojima je za privrednike obezbjeđeno 896.000 evra“, naveo je Stanojević.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da je ovaj javni poziv šansa za mala i srednja preduzeća, zbog čega ima podršku Gradske uprave.

„Svjesni smo da sve lokalne uprave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH moraju biti oslonjene na grantovska sredstva Evropske komisije, razvojnih agencija zemalja članica EU i drugih međunarodnih donatora“, istakao je Adžić.

On je naglasio da Gradiška želi da iskoristi ta sredstva, navodeći da je prošle godine obezbjeđano 35 miliona maraka granta za vodovod i kanalizaciju.

„Gradska uprava i Razvojna agencija biće i dalje posvećene projektima za koji mogu da dobiju grant sredstva. Naša obaveza je da pripremimo što više kvalitetnih projekata, a sredstva u međunarodnim fondovima ima dovoljno“, dodao je Adžić.

Prijave na Peti javni poziv Programa „Challenge to Change“ traju do 24. marta ove godine i podnose se samo elektronskim putem, na internet stranici www.c2c.ba.