Naslovna Info Gradiška Preporuke za stanovništvo za vrijeme poplava

Preporuke za stanovništvo za vrijeme poplava

Poplave dovode do pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije, a samim tim do pojave i širenja zaraznih bolesti.

Ukoliko dođe do poplave potrebno je sprovoditi mjere kojima se sprečava širenje zaraznih bolesti preko zagađene vode i hrane, kao i mjere lične higijene, higijene predmeta i stambenog prostora.

U poplavljenom području ne koristiti vodu iz bunara, crpki i lokalnih vodovoda za piće i pripremanje hrane. Preporučuje se da se koristi flaširana, prokuvana voda ili voda iz gradskog vodovoda koji je pod stalnom kontrolom. Voda treba da ključa najmanje jedan minut, a zatim se prohladi i koristi u toku istog dana.

Provoditi pojačanu opštu i ličnu higijenu, u prvom redu pranje ruku.

Ako dođe do povređivanja bitno je zaštititi ranu da ne bi došlo do infekcije uslijed kontakta sa nečistom vodom, ponekad je potreban i dodatni tretman, pa se pacijenti trebaju javiti u nadležni dom zdravlja, pogotovo ako se jave znaci infekcije rane poput crvenila, bola ili gnojnog sadržaja.

Ukoliko se jave simptomi poput mučnine, povraćanja, bolova u stomaku, proliva, građani treba da se jave ljekaru.

Nakon povlačenja vode iz poplavljenih objekata iste treba mehanički očistiti vodom i deterdžentom, a potom takve objekte dezinfikovati. Prilikom čišćenja koristiti zaštitne rukavice i gumene čizme.