Naslovna Info Gradiška Počela jedanaesta sjednica Skupštine opštine Gradiška

Počela jedanaesta sjednica Skupštine opštine Gradiška

GRADIŠKA – Jedanaesta sjednica Skupštine opštine Gradiška počela je u 10 časova.

Odbornici su usvojili Nacrt Programa rada Skupštine opštine Gradiška, kao i Narct rebalansa budžeta za 2017. godinu.

Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Gradiška Siniša Adžić podsjetio je da je Budžet za 2017. godinu usvojen u ukupnom iznosu od 24.004.000,00 KM, te da je Nacrt Rebalansa Budžeta za 2017. godinu rađen je na osnovu člana 35. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske.

-Analiza izvršenja budžeta za prvih devet mjeseci 2017.godine, procjena ostvarenja prihoda i troškova koji su izvjesni do kraja godine i kreditno zaduženje uslovili su donošenje Rebalansa za 2017. godinu. Nacrt Rebalansa budžeta za 2017. godinu planiran je u iznosu od 35.750.000,00 KM i u odnosu na prvobitni plan veći je za 11.746.000,00 KM, odnosno za 48,93 odsto – rekao je Adžić.

On je naveo da na povećanje budžetskog okvira uticalo je kreditno zaduženje.

-Na skupštiniodržanoj 28.07.2017.godine, usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 17.700.000,00 KM, broj 01-022-278/17 (na koju smo dobili saglasnost Ministarstva finansija broj 06.04/400-758-1/17 od 04.08.2017.godine, u skladu
sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/12 i 52/14) Od ukupnog primitka za kreditno zaduženje u iznosu od 17.700.000,00 KM, u 2017.godini će se realizovati 11.700.000,00 KM, a ostatak neutrošenih kreditnih sredstava u iznosu od 6.000.000,00 KM planiran je kroz nacrt budžeta za 2018.godinu – istako je Adžić.

Budžetska sredstva

Kada su u pitanju budžetska sredstva (prihodi i primici) u odnosu na usvojen
Budžet, kroz Rebalans su obuhvaćene promjene nastale tokom 2017. godine
prvenstveno zbog:
– realizovanog primitka od kreditnog zaduženja u iznosu od 11.700.000,00 KM
– izmijenjene strukture ostvarenja poreskih prihoda (porezi na lična primanja
i indirektni porezi),
– manjeg ostvarenja i izmijenjene strukture u ostvarenju neporeskih prihoda u odnosu na plan budžeta za 2017. godinu,
– neostvarenja primitaka od finansijske imovine,
– već ostvarenih tekućih i kapitalnih grantova koji nisu bili planirani kroz budžet.

Poreski prihodi planirani kroz rebalans, veći su za 2,80 % u odnosu na prvobitni plan.

U 2017. godini došlo je do povećanja očekivanog prihoda po osnovu poreza na lična primanja i prihoda po osnovu PDV-a u odnosu na plan, što se značajno odrazilo na izvršenje budžeta, cijeneći učešće istih u ukupnim prihodima. Porez na nepokretnost planiran je u iznosu od 900.000,00 KM, ali će se do kraja godine intenzivirati napori na naplati ovih prihoda.

Neporeski prihodi kroz Rebalans planirani su u iznosu od 7.723.200,00 KM i u odnosu na prvobitni plan su umanjeni za 4%. Izmjenom odluke o uređenju građevinskog zemljišta i odlukom o visini naknade za rentu, došlo je do promjena u obračunu rente i uređenja, gdje su investitorima date određene povlastice prilikom plaćanja ovih dadžbina u postupku gradnje. To se odrazilo na manji priliv ovih sredstava u odnosu na planirani.

Za dio prihoda od rente i uređenja, za koji je izvršen obračun, očekujemo da će biti uplaćen do kraja godine. Usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o kreditu zaključenog između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG
Beč, utvrđeno je da će opština Gradiška vršiti servisiranje kreditnih obaveza. Prihodi i primici koji su planirani po tom osnovu u iznosu od 128.600,00 KM i 513.000,00 KM su iz tog razloga i izostali.

Ovaj prihod i primitak odnosio se na refundaciju dijela kreditnih sredstava od strane krajnjih korisnika, komunalnih kuća KP „Gradska čistoća“ a.d. i KP „Vodovod“.

Odbornici trenutno raspravljaju o trećoj tački dnevnog reda Nacrt Budžeta Opštine Gradiška za 2018. godinu.

Slušajte uživo na Radio Gradiška

LINK: http://www.uzivoradio.com/gradiska-bosanska-gradiska.html