Naslovna Sport Fudbal Peticija zbog dugova AD „Kozara“ Gradiška

Peticija zbog dugova AD „Kozara“ Gradiška

Problem je kulminirao kada su bankari, zbog neizmirenih rata, zaposeli račune žiranta, GP-a „Arting invest“. Direktor ovog preduzeća Boško Kasagić koji je godinama pomagao rad najpoznatijeg fudbalskog kluba u Gradiški ogorčen je zato što, kao tvrdi, niko od ogovornih za ovaj problem nije želeo sa njim razgovarati.

-Bez obzira što je FK „Kozara“ potrošio novac a Akcionarsko društvo istog imena, na istoj adresi i sa istim osobama posredovalo u tome, sada se svi prave nevešti i neupućeni – upozorio je Kasagić rekavši da je kredit „uredno otplaćivan za vreme prethodne lokalne vlasti ali je dolaskom nove uprave sve zaustavljeno“.

Ovaj problem potenciran je i na sednici SO Gradiška poslednjeg dana jula, posebno u kontektu zahteva kojeg su Opštini, lokalnim institucijama i FK „Kozara“ uputili osnivači AD „Kozara“. Odbornik Uroš Grahovac rekao je se preko ovog problema ne sme prelaziti.

U dokumentu dostavljenom, među ostalim i načelniku Zoranu Latinoviću, navedeno da se problem mora hitno rešiti „kao bi bile izbegnute neprijatnosti i narušavanje ugleda Opštine Gradiška, FK „Kozara“ kao i osnivača A.D. „Kozara“.

-Činjenica je da je AD „Kozara“ bila u funkciji finasijske podrške Fudbalskom klubu „Kozara“. Od formiranja 2001. godine akcionari su svojim poslovanjem kao i kreditnim zaduženjima rešavali potrebe fudbalera – navedeno je u zahtevu kojeg su potpisali  Zoran Adžić, Mirko Petrović, Danilo Gajević, Milenko Pavlović, Ilija Gigović, Slavko Dunjić, Slobodan Čikić i Darko Desančić. U opštinskom Odelenju za društvene delatnosti rečeno je „EuroBlicu“ da se rešenje prvenstveno mora tražiti u Sportskom centru „Kozara“.

-Mi mesečno uplaćujemo budžetom planiranu ratu FK „Kozara“ a taj klub bi trebao regulisati svoje odnose sa akcionarima odnosno žirantom. U protivnom, rešenje jedino treba tražiti u sudskom sporu – kazao nam je Dane Malešević, načelnik ovog odelenja indirektno objašnjavajuži razloge zbog kojih zahtev za sastankom u Opštini nije uvažen.

ATF: Jalovi odgovori na stadionu

Prethodno je Nebojša Dmitrović, predsednik FK „Kozara“ rekao „EuroBlicu“ da „razume problem ali da su FK „Kozara“ i AD „Kozara“ dva različita pravna subjekta te ne vidi zakonit način za udovoljavanje zahtevu akcionara“. Blagoja Blagojević koji je bio odgovorno lice u AD „Kozara“ a istovremeno angažovan u FK „Kozara“ prethodno je potvrdio da su novac namenski trošili fudbaleri ali sada još uvek nije spreman da nam o svim transakcijama govori.

Milan Pilipović