Naslovna Info Gradiška Okrugli sto na temu “Položaj osoba sa invaliditetom u našem društvu” u...

Okrugli sto na temu “Položaj osoba sa invaliditetom u našem društvu” u Gradišci

U Grаdišci је dаnаs, pоvоdоm Mеđunаrоdnоg dаnа licа sа invаliditеtоm, оrgаnizоvаn оkrugli stо nа kојеm је bilо riјеči о аktuеlnim prоblеmimа na temu “Položaj osoba sa invaliditetom u našem društvu”.

Predsjednik Koordinacionog odbora LJubinka Radonjić Zlojutro istakla je organizovan s ciljem promocije mogućnosti osoba sa invaliditetom, skretanje pažnje društva na probleme sa kojima žive ove osobe, ka i da, prevazilazeći predrasude, njihov život učinimo lakšim i jednostavnijih.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić istakao je da u budžetu za 2017. godinu planirana značajna sredstva za pojedine organizacije osoba sa invaliditetom, te dodao da Nacrtom budžeta za 2018. godinu povećana sredstva za pomoć invalidnim osobama.

-Želimo da damo značaj udruženjima koja okupljaju ovu populaciju stanovništva i da uz našu pomoć integrišu u društvu – istakao je Adžić.

U okviru okruglog stola povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uručeni su sertifikati za 20 polaznika seminara znakovnog jezika.