Naslovna Info Gradiška “Održana prezentacija edukativne platforme”

“Održana prezentacija edukativne platforme”

U sklopu projekta „Razvoj kroz digitalne inovativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru održan je „online“ sastanak članova PMT-a projektnih partnera i firme “DVC Solution” koja je zadužena za razvoj edukativne platforme za obrazovanje, koja je jedina od aktivnosti ovog projekta. Vodeći partner Grad Gradiška je zadužen za sprovođenje ove aktivnosti. 

Cilj edukativne platforme za obrazovanje je da postane mjesto gdje će partneri zajednički koristiti usluge koje će pružati platforma. Edukativna platforma će pružati mogućnosti e-učenja svim zainteresovanim stranama u cijelom programskom području.

Ova platforma će uvezati sve zainterersovane strane i preduzetnike sa cijelog projektnog područja, kako bi mogli pristupiti zajedničkim edukacijama, razmjenjivati ideje, iskustva i inovacije koje prate trenodve modernog doba.

Projektni partneri su zadovoljni načinom razvijanja ove platforme.

Podsjćamo da se projekat sufinansira EU kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Implementacija projekta započela je 01.08.2020. godine i trajaće do 31.07.2022 godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.487,795,35 EUR od čega grad Gradiška ima budžet od 290,530.96 EUR. Omjer finansiranja je 85% EU a 15% partneri.

Grad Gradiška je vodeći partner na ovom projektu, a partneri na projektu su Grad Daruvar, Grad Lipik i Opština Kotor.