Naslovna Info Gradiška Održana 1. Transnacionalna konferencija o pejzažu u Veneciji i V sastanak Upravnog...

Održana 1. Transnacionalna konferencija o pejzažu u Veneciji i V sastanak Upravnog odbora ADRILINK projekta

U okviru projekta ADRILINK (Adrilink Adriatic Landscape Interpretation Network), dana 18.11.2021.godine u organizaciji projektnog partnera CORILA-konzorcijum za upravljanje istraživačkim aktivnostima u Venecijanskoj laguni (Italija) održana je 1.Međunarodna konferencija o pejzažu i održivom turizmu.

Konferenicja je održana u prostorijama IUAV – Univerzitet za dizajn i arhitekturu u Veneciji na kojoj je prisustvovalo više od 40 predstavnika iz zemalja partnera na projektu, fizički i on-line putem aplikacije Zoom, a između ostalih i predstavnici Gradske uprave grada Gradiška, koji su se istoj pridružili on-line.

Prva dio Konferencije bio je posvećen opisima i diskusijama o konceptu pejzaža u svjetlu Evropske konvencije i nastalim inicijativama, metodologijama i prijedlozima. Drugi dio Konferencije bio je rezervisan za diskusiju o alatima i modelima upravljanja za podršku Centra za interpretaciju pejzaža, kao i elementima za integrisanu strategiju orijentisanu na interpretaciju pejzaža za održivi turizam.

Koordinatorica Centra za interpretaciju pejzaža, Valentina Vujinić, na Konferenciji je predstavila turističke potencijale Grada Gradiška, kao i koncept VR/AR rute – Putevima meda i Rimljana. Takođe, istakla je želju da Gradiška u budućnosti bude prepoznatljiva po Ruti meda i Rimljana.

Nakon Konferencije, održan je V sastanak Upravnog odbora ADRILINK projekta. Tokom sastanka, prisutni su razgovarali o smjernicama za projektovanje za razvoj centara za interpretaciju pejzaža, implementaciji LIC-a i uspostavljanju mreže za interpretaciju jadranskih pejzaža, implementaciji IKT infrastrukture za podršku LIC mreže, kao i o drugim aktivnostima predviđinom projektom. Sastanak je bio efikasan i uspješan, uz veliko učešće i angažovanje svih partnera na projektu.

Informacije o održanoj Konferenciji i sastanku možete pronaći na zvaničnoj internet stranici ADRILINK projekta: https://adrilink.adrioninterreg.eu/category/news

Ovaj projekat podržava Interreg ADRION program finansiran iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.