Naslovna Info Gradiška Održan sastanak povovom ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Održan sastanak povovom ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

GRADIŠKA – Povodom ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, danas je u prostorijama Policijske uprave Gradiška održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, predsjednica Udruženja ,,Žena i porodice“ Gradiška, kao i predsjednica Komisije za društveni položaj i ravnopravnost polova.

Cilj sastanka bio je da se konkretnije upoznamo sa aktivnostima i postupanjima svih navedenih institucija iz oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te da se razmijene mišljenja i iskustva o različitim slučajevima koja se pojavljuju u radu.

Tokom sastanka razgovarano je o konkretnim aktivnostima i načinu postupanja policijskih službenika prilikom prijava iz oblasti nasilja u porodici, saradnji sa drugim institucijama i obukama iz navedene oblasti.

Zajednički je ocjenjeno da će se dosadašnja uspješna saradnja nastaviti i u narednom periodu, kroz otvoren dijalog o zajedničkim potrebama i eventualnim problemima, a sve u cilju informisanja građana o oblicima nasilja i u porodici i nad ženama i stimulisanju građana na prijavljivanje istih nadležnim institucijama.