Naslovna Info Gradiška Odbornici najviše postavljaju pitanja o komunalijama: Traže bolje puteve, čiste kanale, uredna...

Odbornici najviše postavljaju pitanja o komunalijama: Traže bolje puteve, čiste kanale, uredna stajališta

GRADIŠKA – Većina odbornika u Skupštini opštini Gradiška zahteva od lokalne vlasti veće angažovanje na rešavanju komunalnim problema.

U odborničkim pitanjima upućenim načelniku opštine i nadležnim odeljenjima najviše je onih koji se odnose na pitanja asfaltiranja puteva, sređivanju kanala, ali i autobuskog prevoza po selima.

Odbornici navode da tako u lokalnom parlamentu prenose stavove građana iz svojih sredina.

Odbornik PDP Dušan Kočić zalaže se za saniranje rupa na autobuskim stajalištima, pored magistralnog puta od Gradiške do Romanovaca.

Kritična mesta su u Brestovčini, Rovinama, Staroj Topoli i Romanovcima. Branislav Mrakić iz Ujedinjene Srpske pitao je kada će biti sanirani trotoari u Novoj Topoli, Rovinama i Dušanovu. Njega, takođe, interesuje na koji način će se sprečiti odlaganje smeća, posebno klaničkog otpada u majdane u Lijevče polju.

Odbornik PDP Goran Bijelić ukazuje na loše održavanje makadamskih puteva na relacijama Srednja Jurkovica – Trnovac i Cerovljani – Mašići, dok je Mirko Samardžija iz SDS za postavljanje više autobuskih stajališta u gradu. On je, takođe, upozorio nadležne na zapušteno korito rečice Jablanice u Čatrnji, što uzrokuje česte poplave.

Odbornica SNSD Marica Bubulj pitala je nadležna odeljenja da li je moguće uraditi nadsrešnice na autobuskim stajalištama jet to traže stanovnici Seferovaca. Njezin stranački kolega Bojan Vujanović aktuelizovao je pitanje uređenja zapuštene kanalske mreže u naseljima Hipodrom i Brestovčina.

U odgovorima odbornicima iz nadležnih opštinskih odeljenja navode da su autobuska stajališta, zajedno sa deonicom puta Gradiška – Banjaluka u nadležnosti JP „Putevi RS” i „Niskogradnje” Laktaši.

– Iz ovih preduzeća obećali su da će do kraja marta sanirati rupe na stajalištima. Ukoliko navedena preduzeća to ne urade, ovu obavezu preuzeće opštinska uprava – navode iz kabineta načelnika opštine.

Ističu da su programom rada za 2018. godinu planirali značajne iznose za čišćenje kanalske mreže te da je pripremi je tender za izbor izvođača radova. Posebna pažnja biće posvećena naseljima Hipodrom i Brestovčina, zato što su u blizini vodoizvorišta.

– Sanacija trotoara u Novoj Topoli, na relaciji Nova Topola – Rovine i Nova Topola – Dušanovo, u ovoj godini nije planirana. Prošle godine su redovno održavani trotoari u tim mestima, što neće izostati ni u 2018. godini – pojasnili su u opštinskoj upravi.

Navode da je problem nelegalnih deponija i odlaganja smeća u majdane na području Nove Topole dugogodišnji problem.

Oni podsećaju da su više puta sanirani majdani, delimično ograđeni i postavljene rampe, posađena stabla.

– Rampe i ograde su porušene, a stara praksa nastavljena. Površine na području Nove Topole na kojima je učestalo nezakonito odlaganje smeća i drugih vrsta otpada su u posedu „Ratarstva” u stečaju. Komunalna policija i inspekcija u saradnji sa „Gradskom čistoćom” su prošle godine očistili divlje deponije, a sada moramo sve iznova – rekao je načelnik Inspekcije Goran Sember.

Planom utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šume i šumskog zemljišta za 2018. godinu, predviđeno je asfaltiranje puta Srednja Jurkovica – Trnovac dužine od jednog kilometra te više kraćih deonica u MZ Cerovljani.

Nadstrešnice u Seferovcima

– Upućeno je više zahteva javnim preduzećima „Autoputevi RS”, „Putevi RS “ i JU „Vode Srpske“ u cilju iznalaženja tehničkog problema za korito u reonu “suvog mosta” u Čatrnji. Ponovo ćemo insistirati na tom problemu – navedeno je u odgovoru načelnika Zorana Adžića na pitanje koje je postavio odbornik Mirko Samardžija.

Odgovarajući na pitanje odbornice Marice Bubulj poručeno je da će do kraja marta postaviti dve, a tokom godine još tri nadstrešnice na autobuskim stajalištima.

Blic, foto: M.V.