Naslovna Info Gradiška OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI I RURALNOM...

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

GRAD GRADIŠKA

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja grada Gradiška da su objavljeni Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa podrške poljoprivredi za 2022. godinu i Programa podrške ruralnom razvoju za 2022. godinu.

Detaljne informacije u vezi navedenih Javnih poziva mogu se dobiti u prostorijama Gradske uprave, šalter-sala (šalter broj 8) ili putem zvanične internet stranice Grada Gradiška.

OBAVJEŠTENJE  POLJOPRIVREDNIM  PROIZVOĐAČIMA ZA KUPOVINU REGRESIRANOG  DIZEL  GORIVA

GRADSKA UPRAVA GRADA GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE  POLJOPRIVREDNIM  PROIZVOĐAČIMA ZA KUPOVINU
REGRESIRANOG  DIZEL  GORIVA

           Registrovani poljoprivredni proizvođači – korisnici podsticaja,  kojima je  odobreno regresiranje  dizel goriva, zahtjeve za kupovinu dizel goriva u periodu od 01.03. do 31.10. 2022. godine  mogu da  preuzmu u Gradskoj upravi grada Gradiška na šalteru broj 8.

Ujedno podsjećamo sve registrovane poljoprivredne proizvođače koji nisu prijavili u APIF- u način korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu da to učine najdalje do 15. maja tekuće godine.

Takođe, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava obavezni su Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti obavezu doprinosa u skladu sa propisima o doprinosima, te izmiriti obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti.

Nakon preuzimanja zahtjeva, kupovina dizel-goriva može se izvršiti kod sledećih ovlaštenih distributera:

  • ,,NESTRO PETROL ”,
  • ,,KRAJINA PETROL ”,
  • ,,MADŽAR ”,
  • ,,NEŠKOVIĆ ”,
  • ,,BRČKO GAS ”,
  • ,,SUPER PETROL ”,
  • ,,West Šped “ d.o.o.  i
  • ,,BP DRAGSTES.

Prilikom kupovine dizel goriva, zahtjev se podnosi ovlaštenom distributeru, uz priloženu (neovjerenu) kopiju lične karte ili kopije JIB-a za (pravna lica).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u šalter sali grada Gradiška  na  šalteru broj 8  ili  putem  telefona:  051/810-408, 051/810-344.