Naslovna Info Gradiška OBJAVLJEN KONKURS ZA MODERNIZACIJU SAVSKOG KEJA

OBJAVLJEN KONKURS ZA MODERNIZACIJU SAVSKOG KEJA

Gradska uprava Gradiška objavila je konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja modernizacije Savskog keja u Gradišci prema projektnom zadatku Odjeljenja za komunalne i stambene poslove.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, pojedinci ili sa saradnicima – autorski tim. Fizička lica su obavezna posjedovati diplomu dipl. inž. arhitekture (što dokazuju ovjerenom kopijom), dok pravna lica moraju imati licencu za izradu arhitektonske faze projekta.

Zainteresovani učesnici mogu poslati zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije najkasnije do 15.04.2022. godine elektronski putem na e-mail: jelena.cumbo@gradgradiska.com.

Učesnicima će biti predata tenderska dokumentacija sa prilozima u elektronskoj formi, koja im je neophodna za izradu idejnog rješenja.

Opširnije na sajtu Gradske uprave:
https://www.gradgradiska.com/