Naslovna Info Gradiška Obavještenje o pružanju besplatne pravne pomoći

Obavještenje o pružanju besplatne pravne pomoći

O B A V J E Š T E Nj E
O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Obavještavaju se svi zainteresovani građani Grada Gradiška kojim je potrebna pravna pomoć da će Stručni savjetnici Centra za besplatnu pravnu pomoć na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 33/22) u Gradišci svakog drugog četvrtka u mjesecu u prostorijama Gradske uprave u vremenu od 10 do 14 časova održavati uredovne dane kada će besplatno davati pravne savjete i drugu pravnu pomoć građanima sa područja grada Gradiška kojima je ista potrebna.

Posebno naglašavamo da je Centar za pružanje besplatne pravne pomoći ovlašćen da vrši zastupanje pred sudovima, i drugim nadležnim organima, te da su korisnici centra oslobođeni od plaćanja sudskih i administrativnih taksa.

GRADONAČELNIK
Zoran Adžić