Naslovna Info Gradiška OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM PREGLEDU MESA NA TRIHINELOZU

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM PREGLEDU MESA NA TRIHINELOZU

S obzirom da počinje sezona taradicionalnog pripremanja svinjskog mesa za zimnicu obavještavamo stanovništvo da su, u skladu sa zakonom, obavezni i dužni odmah nakon klanja izvršiti pregled mesa na trihinelozu.

Pregled mesa na trihinelozu se mora izvršiti u svim slučajevima klanja svinja radi upotrebe mesa za ljudsku ishranu, kod sve ulovljene divljači (mesojedi i svaštojedi) koja služi za ishranu ljudi i u svim slučajevima klanja konja radi upotrebe mesa za ljudsku ishranu mora se izvršiti pregled mesa na larve trihinela.

Pregled mesa na trihinelozu je obavezan i dozvoljen je samo u ovlaštenim veterinarskim organizacijama metodama vještačke digestije.

Pregled mesa na prisustvo larvi trihinela se mora izvršiti prije početka obrade mesa (usitnjavanje, mljevenje i sl.)

Sve utvrđene trihinelozne životinje, meso i proizvodi od mesa moraju se prijaviti veterinarskom inspektoru.

Trihineloza je raširena u svijetu, a na području Gradiške zadnji put je utvrđena u 2017. godini kod jedne divlje svinje.

TRIHINELOZA (Trichinellosis)

Trihineloza je parazitska bolest domaćih i divljih životinja. Oboljevaju mesojedi i svaštojedi (svinja, divlja svinja, jazavac, medvjed, lisica, pacov), a od biljojeda konj.

Uzročnik je parazit, nematoda (okrugli crv) Trichinella spiralis.

Trihineloza je vrlo opasna zoonoza, bolest koja se sa životinja prenosi na ljude.

Trihineloza je na listi zaraznih i parazitskih bolesti životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), obavezno se prijavljuju nadležnom organu i suzbija po zakonu.

PRENOS I ŠIRENJE BOLESTI

Rezervoar zaraze su zaraženi pacovi i divlje životinje. Najznačajniji za infekciju čovjeka su svinja i pacov među kojima se infekcija održava.

Među pacovima se brzo širi i održava zbog kanibalizma.

Svinje se zaraze jedući zaražene pacove, leševe zaraženih životinja ili nedovoljno kuhane pomije.

Ljudi se zaraze jedući sirovo, sušeno ili nedovoljno termički obrađeno zaraženo meso.

Trihineloza se širi i neadekvatnim uništavanjem zaraženog mesa i nehigijenskog uklanjanja leševa uginulih životinja.

RAZVOJ TRIHINELA

Postoje tri faze u razvoju trihinele: digestivna, migratorna i mišićna, koje se odvijaju u jednom organizmu. Pošto se mišićna trihinela unese u digestivni (probavni) sistem oslobađa se čahure, u tankom crijevu polno sazrijeva, pari se i ženka leže žive larve, koje limfom i krvotokom se raznose po cijelom organizmu, a zadržavaju se u poprečno prugastim mišićima. Smatra se da jedna ženka izbaci oko1500 larvi.

Najčešće pogođena mjesta su mišići grkljana, jezika, dišni i žvakaći mišići.

U mišićima larva raste, smota se u spiralu, a oko tijela se formira cista, odnosno čahura. Učahurena larva je otporna i ostaje vitalna nekoliko godina.

Ciklus se nastavlja kada učahurenu mišićnu larvu pojede drugi nositelj.

MANIFESTACIJA BOLESTI

Kod životinja infekcija sa trihinelom je uglavnom neprimjetna, dok kod ljudi infekcija sa trihinelom uzrokuje ozbiljnu, tešku i opasnu bolest, koja može imati smrtan ishod.

Kod ljudi period od zaražavanja do pojave prvih kliničkih znakova bolesti može da traje 2 do 7 dana. Klinički znakovi bolesti uključuju: mučninu, povraćanje, bolove u trbuhu, proliv, povišenu tjelesnu temperaturu, znojenje, bolove u mišićima, otok lica i kapaka.

Važno je da se osoba u prvim znakovima probavnih smetnji odmah javi ljekaru, jer pouzdanog lijeka za trihinelozu nema, a u mišićnoj fazi je neizlječiva.

PREGLED MESA NA TRIHINELOZU

Larve trihinela su sitni, obli, spiralni crvi, koji se u zaraženom mesu ne vide golim okom, nevidljive su i mogu se otkriti samo laboratorijskom metodom, metodama vještačke digestije uzoraka mišića korjena dijafragme, mišića jezika ili žvakaćih mišića u propisanoj količini.

Na prisustvo larvi trihinela može se pregledati i komadno meso svinja, komadno meso konja i divljači, kao i proizvodi od mesa svinja, konja i divljači.

Pregled mesa na trihinelozu se mora izvršiti u sljedećim slučajevima:

– u svim slučajevima klanja svinja radi upotrebe mesa za ljudsku ishranu mora se izvršiti pregled mesa na larve trihinela, odnosno kod klanja za javnu potrošnju na svim klaonicama pod veterinarskim nadzorom i kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva, čije je meso namjenjeno potrošnji u vlastitom domaćinstvu,

– kod sve ulovljene divljači (mesojedi i svaštojedi) koja služi za ishranu ljudi mora se izvršiti pregled mesa na larve trihinela,

– u svim slučajevima klanja konja radi upotrebe mesa za ljudsku ishranu mora se izvršiti pregled mesa na larve trihinela.

Sve utvrđene trihinelozne životinje, meso i proizvodi od mesa se moraju prijaviti veterinarskom inspektoru radi sprječavanja širenja i suzbijanja trihineloze sa svrhom zaštite zdravlja ljudi i životinja.

U suzbijanju trihineloze, obavezno je sprovoditi i sljedeće mjere:

– svinjama ne davati ne prokuhane pomije,

– psima i mačkama ne davati sirove životinjske iznutrice,

– sprovoditi sistemsku deratizaciju i čistiti dvorišta i objekte,

– leševe uginulih glodara sakupljati i neškodljivo uklanjati spaljivanjem,

– higijenski držati životinje i održavati posjed/imanje,

– obezbijedi ekonomska dvorišta i objekte gdje borave životinje od nekontrolisanog ulaska i izlaska ljudi, životinja i vozila,

– sve uginule životinje prijaviti u epizootiološki ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Za više informacija kontaktirajte svog veterinara.