Naslovna Info Gradiška Nastavljene aktivnosti u sklopu projekta iNnovaNet – Predstavljanje virteulne platforme

Nastavljene aktivnosti u sklopu projekta iNnovaNet – Predstavljanje virteulne platforme

Gradska uprava grada Gradiška, zajedno sa partnerima – Zeničkom razvojnom agencijom d.o.o. (ZEDA), Industrijskim parkom Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića, implementira projekat “iNnovaNet – Inovativne tehnologije za jačanje poslovanja i poboljšanje poslovnog okruženja”

Opšti cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regiji, stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za podršku poslovanju i poboljšanje stepena znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih.

Jedna od aktivnosti predviđena projektom,a koju sprovodi Zenička razvojna agencija, je uspostavljanje virtualne platforme kao mjesta na kojem će se razmjenjivati i usavršavati sva iskustva i znanja stečena tokom obuka u obrazovnim centrima. 

Obzirom da je prva faza izrade platforme završena 27. maja ove godine Zenička razvojna agencija održala je online predstavljanje kreirane platforme za partnere, na kojoj su učestvovali i članovi Projektnog tima gradske uprave grada Gradiška, Bojana Bjelovuk i Milana Šmitran. Platfoma će korisnicima omogućiti postavljanje i kreiranje edukativnih sadržaja u svrhu obrazovanja, kreiranje kvizova, kurseva, korištenje aplikacija za potrebe audio i video komunikacije te brojne druge mogućnosti.

Dizajner – developer radi na razvoju platforme čiji dizajn i funkcionalnost će biti usaglašen sa svim partnerima. Platforma ce biti korištena za postavljanje edukativnih materijala, kurseva koji će biti razvijeni u partnerskim organizacijama i koji ce biti dostupni i nakon završetka projekta. 

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis će krajem juna mjeseca u svojim prostorijama sprovesti i edukaciju za 10 polaznika koja je vezana za poboljšanje kapaciteta partnera za kreiranje kvalitetnih edukacijskih web materijala koji će biti postavljeni na platformi.

Elektronskim učenjem, koje će biti dostupno na platformi, želi se potaknuti veća motivacija korisnika pri učenju. Uz dostupne materijale, korisnik može pronaći i dodatne materijale, zvučne zapise te slike zbog kojih će bolje svladati željenu temu.

Platforma će postati mjesto gdje će partneri zajednički pokušati prevladati sve probleme koje su prepoznali kao prijetnju u regiji na ovom polju. 

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Gradiška http://www.gradgradiska.com/aktuelni-projekti-2/ kao i na facebook stranici projekta https://www.facebook.com/iNnovaNet-107561608091964/?ti=as

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.320.786,21 EUR. Projektni iznos namijenjen za Gradišku je 283.532,70 EUR od čega EU finansira 241.002,79 EUR, a Gradska uprava 42.529,91 EUR.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.