Naslovna Info Gradiška NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i...

NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji grada Gradiška

Naredbu možete preuzeti ovdje.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ bp.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 i 36/19), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite opštine Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja („Službeni glasnik opštine Gradiška” br. 4/13) i čl. 68. i čl. 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška“ bp.4/17 i 5/19), Naredbe ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 11/08-505-13-5/20 od 24.02.2020. godine i Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-733/20 od 10.03.2020. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije sa sjednice održane, 16.03.2020. godine,  komandant štaba donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji grada Gradiška

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

 1. 3abranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 23. marta 2020. godine, i to:
 • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
 • uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima (frizerski saloni, saloni za uljepšavanje i masaže), osim taksi službe,
 • svadbenim salonima,
 • fitnes–centrima(fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • dječijim igraonicama i
 • svi skupovi privatnog karaktera na kojima se okuplja veći broj ljudi (organizovane proslave u šatorima i sl.).
 1. Ograničava se rad:
 • trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova radnim danom i subotom, a nedjeljom do 14.00 časova, osim ugostiteljskim objektima u trgovačkim centrima u skladu sa tačkom 1.
 • trgovine prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane i specijalizovane prodavnice (boje i lakovi, gvožđe, tekstil i dr.) od 07,00 do 18,00 časova radnim danom i subotom, a nedjeljom do 14.00 časova,
 • trgovinskim objektima vrste dragstor i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača – pekare i pekoteke (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda po principu „šalterske prodaje“ bez zadržavanja kupaca) od 07,00 do 22,00 časa.

Rad u subjektima iz tačke 1. i 2. ove Naredbe organizovati uz preduzimanje sljedećih mjera:

 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
 • ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 • dostava životnih namirnica i hrane je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,
 • moteli i hosteli – mogu pružati usluge u svom prostoru za svoje goste uključujući usluge hrane i pića,
 • benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat- od 07,00 do 18,00 časova,
 • apoteke i poljoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje sljedećih mjera:
 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
 • ispred blagajne označiti i organizovati razmak između kupaca od namjanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 1. Gradska uprava i gradske službe će od ponedjeljka, 16.03.2020. godine organizovati svoj rad kako slijedi:
 • u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,
 • ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,
 • na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima uprave od najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,
 • u svim gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbjediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,
 • sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pismeno izvjestiti Gradski štab o preduzetim mjerama do srijede 18. 03.2020. godine, najkasnije do 10.00 časova.
 1. Dom zdravlja i Bolnica će odmah reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i Zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:
 • organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,
 • prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,
 • organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima.
 1. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcije i Komunalna policijda u provođenju ove naredbe obezbijede poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
 2. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. naredbe, svakodnevno će izvještavati Gradski štab za vanredne situacije.
 3. Sve javne ustanove, službe i javna preduzeća, te preduzetnici i drugi subjekti dužni su da se strogo pridržavaju ove naredbe.
 4. Naredba broj: 02-022-44/20 od 13.03.2020. godine se stavlja van snage.
 5. Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u Službenom glasniku grada Gradiška“.

Broj:   02-022-45/20
Datum: 16.03.2020. godine

                                                                                                 KOMANDANT ŠTABA
Zoran Adžić