Naslovna Info Gradiška Napreduje projekat „Razvoj kroz digitalne inovativne habove“

Napreduje projekat „Razvoj kroz digitalne inovativne habove“

GRADIŠKA – Gradska uprava  grada Gradiška nastavila je sa  projektom Razvoj kroz digitalne inovativne  habove, koji je jedan od tri prekogranična projekta. U sklopu ovog projekta vodi se niz aktivnosti.

Nemanja Davidović, koordinator projekta, kaže da je nabavljena skupa oprema za projektni menadžerski tim.

-Dobili smo odličan fotoaparat, kameru, tablet i lap-top. U toku juna se očekuje početak građevinskih radova na adaptaciji četvrtog sprata „crvene zgrade“, gdje će se nalaziti budući DIH. Takođe u junu očekujemo i nabavku veoma vrijedne IT opreme za funkcionisanje čitavog Digitalnog inovativnog haba, rekao je Davidović.

Doznali smo da i partneri grada Gradiška rade na svojim aktivnostima i da sve projektne aktivnosti teku po planu.

Projekat prekogranične saradnje „Razvoj kroz digitalne inovativne habove“ odvija se  u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, kroz Program Interreg IPA II prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Implementacija projekta, započeta je 01.08.2020. hodine i trajaće do 31.07.2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.487, 795.35 EUR od čega grad Gradiška ima budžet od 290,530.96 EUR. Omjer finansiranja je 85% EU, a 15 % partneri.

Vodeći partner na ovom projketu je Grad Gradiška, a partneri na projektu su Grad Daruvar, grad Lipik iz Hrvatske i Opština Kotor iz Crne Gore.

Više o projektu i projektnim aktivnostima se može naći na podstranici projekta Development through DIHs koji se nalazi na zvaničnoj stranici grada Gradiška. Link http://www.gradgradiska.com/aktuelni-projekti/razvoj-kroz-digitalne-inovativne-hub-ove-u-gradisci-daruvaru-lipiku-i-kotoru/

B.G.