Naslovna Info Gradiška Naplaćene 732.000 KM poreza na nepokretnosti u Gradišci

Naplaćene 732.000 KM poreza na nepokretnosti u Gradišci

GRADIŠKA, Na području opštine Gradiška, od utvrđenog iznosa poreza na nepokretnosti u 2015. godini, od 850.060 KM naplaćene su 732.000 KM ili 86 odsto, rekao je načelnik Područne jedinice Poreske uprave Gradiška Boro Spasojević.

On je naveo da je u opštini Gradiška evidentirano 82.726 obveznika poreza na nepokretnosti, te da procjene govore da i dalje ima lica koja još nisu prijavila ovu vrstu poreza.

Spasojević je rekao da je od uvođenja obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj ukupan utvrđeni iznos poreza po ovom osnovu u opštini Gradiška 4.020.000 KM, od čega je naplaćeno 3.371.000 KM ili 71 odsto.

„U navedenom četvorogodišnjem periodu ostalo je nenaplaćeno 648.500 KM“, naveo je Spasojević i izrazio nadu da će većina duga za porez na nepokretnosti biti naplaćena u ovoj godini.

On je naglasio da je Poreska uprava, s ciljem postizanja veće naplativosti, pokretala procedure opominjanja dužnika poreza na nepokretnosti, od čega je u 2014. godini upućeno 2.460 opomena poreskim dužnicima, a u 578 slučajeva pokrenuta je procedura prinudne naplate.

„Izmjenom zakona o porezu na nepokretnosti, dostavljeni poreski račun postao je izvršna isprava čime više nema zakonskog uporišta za slanje opomena dužnicima nego se direktno pokreće postupak prinudne naplate poreskog duga, pa je u prošloj godini pokrenuti 210 postupaka prinudne naplate“, rekao je Spasojević.

On je ponovio da je Zakonom propisano oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti, za vlasnika stambene jedinice do 50 kvadratnih metara i za svakog narednog člana domaćinstva po dodatnih 10 kvadrata, te za objekte koji služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i vjerske objekte.

Spasojević je naglasio da je izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti Republike Srpske definisano da su skupštine opština i gradova dužne da do 31. januara tekuće godine dostave Poreskoj upravi odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji, sa visinom stope poreza koja za nepokretnosti u kojima se obavlja neposredna proizvodnja ne može biti veća od 0,10 odsto a za sve ostale vrste nepokretnosti ne može biti veća od 0,20 odsto.

Kada je riječ o pravu na umanjenje stope poreza na dohodak, Spasojević je naveo da su zahtjeve za ostvarivanje ovog prava od početka godine podnijela 122 poreska obveznika sa područja opštine Gradiška.

On je dodao da pravo na umanjenje stope poreza na dohodak poreski obveznici ostvaruju na osnovu izdržavanog člana porodice, na iznose kamatne stope na stambene kredite, a za korisnike koji ne ostvaruju prvo na subvencije iz budžeta opštine i Republike po istom osnovu, te na osnovu plaćenog dobrovoljnog penzionog i životnog osiguranja. Srna