Naslovna Info Gradiška Na području Policijske uprave Gradiška zadovoljavajuće stanje bezbjednosti

Na području Policijske uprave Gradiška zadovoljavajuće stanje bezbjednosti

GRADIŠKA – U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za prva tri mjeseca 2021. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u prva tri mjeseca 2021. godine evidentirano 87 krivičnih djela, što je za 3.6% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 84 krivična djela, a ukupno je rasvijetljeno 81 krivično djelo ili 93.1%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 31 krivično djelo, od kojih je 25 krivičnih djela rasvijetljeno ili 80.6%.
Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirana su 34 narušavanja javnog reda i mira što je za 73.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 130 narušavanja. Smanjen je broj prekršaja sa elementima nasilja po članu 12. (tuča i fizički napad) za 71.4% ili u odnosu 6:21.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 1.8 % ili u odnosu 111:109, a evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica smrtno stradala, dok su u istom periodu prethodne godine evidentirane 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica smrtno stradala. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima za 25% ili u odnosu 6:8, ako i broj saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima za 4% ili u odnosu 24:25.

Načelnik je zaključio da, sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U prva tri mjeseca 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirana su 344 migranta/ u istom periodu 2020. godine evidentiran je 141 migrant – povećanje za 144% (160 migranata na području Gradiške, 136 migranta na području Srpca i 48 migranata na području Nove Topole). Nismo imali evidentiranih KD ni prekršaja počinjenih od starne migranata, kao ni na štetu istih.

Načelnik je istakao da kontinuirano sprovodimo pojačane aktivnosti na kontroli poštovanja zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije koje se odnose na sprečavanje širenja virusa među stanovništvom, te smo tom prilikom u prva tri mjeseca tekuće godine evidentirali 3 krivična djela ,,Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“.

Ovom prilikom apelovao je na sve građane da maksimalno poštuju sve mjere i da nadležnim skužbama prijave neodgovorne pojedince ili grupe, koji svojim ponašanjem mogu da ugroze zdravlje ljudi, a u cilju zaštite zdravlja ljudi, i u skladu sa važećim zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije i preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ova PU će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da je u izvještajnom periodu evidentirano 87 krivičnih djela, 69 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 10 krivičnih djela je iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 5 krivičnih djelo je iz oblasti privrednog kriminaliteta i 3 krivična djela su iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.
U posmatranom periodu evidentirano je 36 krivičnih djela protiv imovine, što je za 2.9% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 35 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 31 krivično djelo ili 86.1%, dok je u istom periodu prethodne godine ukupno rasvijetljeno 30 krivičnih djela ili 85.7%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 27 krivičnih djela protiv imovine, od kojih su 22 krivična djela rasvijetljena ili 81.5%, dok je u istom periodu prethodne godine evidentirano 25 krivičnih djela protiv imovine od kojih je 20 krivičnih djela rasvijetljeno ili 80%.

Operativnim radom policijskih službenika otkriveno je 10 krivičnih djela i 5 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge, dok je u istom periodu prethodne godine otkriveno 7 krivičnih djela i 4 prekršaja iz navedene oblasti.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković istakao je da su u izvještajnom periodu evidentirana 44 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 73.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentiran 161 prekršaj, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 21 prekršajnog naloga. Prekršaje je počinilo 51 lice, među kojima je 6 povratnika i 2 maloljetnika.

Evidentirano je 111 saobraćajnih nezgoda, što je više za 1.8% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 109 saobraćajnih nezgoda. Od ukupno evidentiranih 111 saobraćajnih nezgoda, 31 nezgoda je sa posledicama po lica, a 80 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom.

2 lica su smrtno stradala što je manje za 33.3% u odnosu na isti period prethodne godine kada su 3 lica smrtno stradala. 6 lica je teško povrijeđeno što je za 53.8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je 13 lica teško povrijeđeno. 30 lica lakše je povrijeđeno što je za 23.1% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je 39 lica zadobilo lake tjelesne povrede.

Ukupno su evidentirana 4322 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 112.5% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 2034 prekršaja. Podnešena su 44 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka što je za 20% manje u odnosu na uporedni period kada je podnešeno 55 zahtjeva i izdato je 3944 prekršajnih naloga što je za 123.2% više u odnosu na uporedni period kada je izdato 1767 prekršajnih naloga.

Iz saobraćaja su isključena 272 vozača što je za 87.6% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 145 vozača. Od toga, 205 vozača je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 141.2% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 85 vozača. 41 vozač je isključen zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje što je za 4.7% manje u odnosu na uporedni period kada su isključena 43 vozača i iz ostalih razloga je isključeno 26 vozača što je za 73.3% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 17 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 140 vozila, što je za 35.9% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su iz saobraćaja isključena 103 vozila.

Pratite nas i na društvenim mrežama FacebookInstagram i Youtube i preuzmite besplatnu Android aplikaciju Moja Gradiška“.