Naslovna Info Gradiška Milena Stanišljević već 29 godina na usluzi građanima

Milena Stanišljević već 29 godina na usluzi građanima

Milena Stanišljević, stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata, JMB i akviziciju u Odjeljenju za pravne i kadrovske poslove u Policijskoj upravi Gradiška, već 29 godina je na usluzi građana i kaže da svoj poziv ne bi mijenjala, jer voli kontakt sa ljudima i uvijek nastoji da profesionalno obavljajući poslove i zadatke udovolji i zahtjevima stranaka.

Nepunu godinu dana od osnivanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u vihoru rata, tačnije 01.03.1993.g. Milena je svoju radnu karijeru započela u tadašnjoj Stanici javne bezbjednosti Gradiška kao referent za izdavanje ličnih karata, prijava prebivališta i boravišta i JMB. Nakon dvije godina rada na navedenom referatu, Milena je pet godina provela na radnom mjestu tehničkog sekretara, a nakon toga se vratila na poslove referata ličnih karata, koje i danas obavlja.

Sa osvrtom na same početke svoje karijere ona navodi: ,,Raditi nije bilo lako, referat obiman, a svi poslovi radili su se ručno, na mehaničkim mašinama. Lične karte smo kucali, a slike sami lijepili. Takođe, kucali smo i kartone ličnih karata koji se i danas trajno čuvaju. Takav način rada nas je dosta usporavao, ali smo se trudili da sve bude završeno pravovremeno. Međutim, od tada do danas, mnogo toga se promijenilo i unaprijedilo, naročito u tehničkom i tehnološkom smislu. Modernizacijom i kompjuterizacijom, uslovi rada su nam mnogo olakšani, te se sada svi poslovi obavljaju mnogo lakše i brže.“

Navodi da je u njenom dugogodišnjem radu u MUP-u bilo mnogo lijepih, ali i tužnih trenutaka. Kao jedan od najtužnijih trenutaka u njenih 29 godina rada navodi 1995. godinu, kada je u mjesecu julu (26.7.1995.g) na ratištu poginulo pet njenih kolega iz Stanice javne bezbjednosti Gradiška, a koji su sahranjeni na isti dan.

Navodi da lijepih trenutaka nikada nije manjkalo i da ju mnogo lijepih uspomena veže za njeno radno mjesto, od druženja sa kolegama i pozitivne radne atmosfere, do ugodnog i korisnog rada sa strankama.
„Na kraju bih poželjela da naše Ministarstvo, koje je sada jedna moderna i velika institucija, još više napreduje i da još efikasnije pruža usluge, sigurnost i slobodu svim našim građanima”.