Naslovna Marketing

Marketing

Ukoliko želite da se Vaša firma ili biznis reklamira na našem portalu,
kontaktirajte nas na sledeće kontakte:

Portal moja Gradiška / Avalon Design
Mladena Stojanovića 1, 78 400 Gradiška
+387 51 921 128
+387 65 518 836
mail; avalondesign.gradiska@gmail.com

mail; portalmojagradiska@gmail.com

JIB: 4506010300008
PDV: 506010300008
Žiro račun:
552-014-0001975849 – Addiko bank
Devizni račun:
BA395520141521381715
SWIFT:HAABBA2B