Naslovna Info Gradiška KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MODERNIZACIJE SAVSKOG KEJA U GRADU GRADIŠKA

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA MODERNIZACIJE SAVSKOG KEJA U GRADU GRADIŠKA

Predmet Konkursa za izradu idejnog rješenja je idejno rješenje modernizacije Savskog keja u Gradišci, a prema projektnom zadatku izrađenom od strane Odjeljenja za komunalne i stambene poslove.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, pojedinci ili sa saradnicima – autorski tim. Fizička lica su obavezna posjedovati diplomu dipl. inž. arhitekture (što dokazuju ovjerenom kopijom), dok pravna lica moraju imati licencu za izradu arhitektonske faze projekta.

Zainteresovani učesnici mogu poslati zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije najkasnije do 21.12.2021. godine elektronski putem na e-mail: bosko.baskalo@gradgradiska.com.

Učesnicima će biti predata tenderska dokumentacija sa prilozima u elektronskoj formi, koja im je neophodna za izradu idejnog rješenja.

Posebna Odluka o pokretanju konkursa za izradu idejnog rješenja OVDJE.