Naslovna Info Gradiška Komunikacija odbornika Skupštine grada Gradiška sa građanima

Komunikacija odbornika Skupštine grada Gradiška sa građanima

S A T I G R A Đ A N A

U skladu sa usvojenim Planom komunikacije odbornika Skupštine grada Gradiška sa građanima u 2022. godini, odbornici Skupštine grada će prema utvrđenom rasporedu, počevši od 9. marta 2022. godine, primati građane na razgovor.

Razgovori će se obavljati svake srijede u periodu od 13 do 15 časova, u kancelariji koja se nalazi u ulici Kozarskih brigada, broj 36 A (zgrada u kojoj su prostorije KP „Vodovod“ a.d. Gradiška), prvi sprat kancelarija br. 13.

Raspored odbornika za sate građana objavljen je na internet stranici Grada Gradiška www.gradgradiska.com