Naslovna Info Gradiška Javni poziv za Prijavu na pristupni kurs za člana Gorske službe spašavanja

Javni poziv za Prijavu na pristupni kurs za člana Gorske službe spašavanja

Grad Gradiška u sklopu projekta “SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area” –   “SIGURNI ZAJEDNO – Prevencija rizika u prekograničnom području”, raspisuje Javni poziv za prijavu na pristupni kurs za člana Gorske službe spasavanja.

Opšti cilj ovog projekta je  unapređenje kapaciteta za reagovanje tokom elementarnih nepogoda, kroz povećanje nivoa pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Postizanje opšteg cilja ostvariće se implementacijom specifičnih ciljeva, i to kroz jačanje materijalnih kapaciteta projektnih aplikanata (Gradiška, Daruvar i Podgorica) za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda; jačanje ljudskih resursa za spašavanje i zaštitu kroz program zajedničke edukacije u prekograničnoj oblasti; kao i unapređenje kvaliteta života u prekograničnom području kroz povećanje nivoa bezbjednosti.

Povodom ovog Javnog poziva Grad Gradiška i Gorska služba spasavanja Banja Luka organizuju Info dan koji će se održati u JP Sportska Dvorana “Servitium” Arena Gradiška, 13.05.2021. godine u 18:00 časova s ciljem informisanja svih zainteresovanih građana, budućih članova GSS Gradiška o procesu pristupanja, načinu formiranja i registrovanja, kao i djelovanja stanica gorskih službi spasavanja.

Posebna pažnja na Info danu će biti usmjerena na prezentovanje uslova za prijem kandidata u GSS Gradiška, temama i načinu održavanja Pristupnog kursa. 

Uslovi za prijem kandidata na Pristupni kurs:

  • Da je lice starije od 18 godina
  • Da lice uz prijavni obrazac za Pristupni kurs dostavi i potvrdu o ljekarskom pregledu koje izdaje Zavod za medicinu rada i sporta RS
  • U saradnji sa GSS BL obezbjeđen je ljekarski pregled u prostorijama Zavoda za medicinu rada i sporta RS, Ulica Zdrave Korde 4, 78000 Banja Luka;
  • GSS BL i Zavod su za sve zainteresovane kandidate obezbjedili plaćanje pregleda u iznosu od ⅓ ukupne cijene, što iznosi 40,00KM; 
  • Kod zakazivanja termina i ljekarskog pregleda potrebno je  navesti da se ljekarsko uvjerenje izdaje u svrhu učlanjenja u GSS. Zakazivanje termina se vrši na broj telefona 051/ 221-710 lokal: 209; Pregledi se obavljaju svakim radnim danom od 7 do 10 časova.

Rok za prijavu na Pristupni kurs je 21.05.2021 godine. Ispunjene obrazce zajedno sa ljekarskim uvjerenjem molimo Vas da pošaljete na mail: safetogether@gradgradiska.com ili poštom na adresu: Vidovdanska 1a, 78400 Grad Gradiška, kako bi imali uvid o broju polaznika da bi Pristupni kurs prilagodili epidemiološkim mjerama.

Zbog epidemioloških mjera, molimo Vas da učešće na Info danu potvrdite do srijede 12.05.2021. godine do 12:00 časova na sljedeću e-mail adresu: safetogether@gradgradiska.com ili na broj telefona 00 387 65/ 299-918 – Nemanja Davidović, projektni koordinator.

Javni poziv i Obrazac za prijavu na Pristupni kurs objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada Gradiška www.gradgradiska.com

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu na pristupni kurs možete preuzeti ovdje.