Naslovna Info Gradiška JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE GRADIŠKA

JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE GRADIŠKA

OPŠTINA GRADIŠKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
– KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA –

o b j a v lj u j e
J A V N I    P O Z I V

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE GRADIŠKA

Pozivamo sva zainteresovana preduzeća, ustanove, mjesne zajednice, političke organizacije i udruženja građana sa područja opštine Gradiška da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja opštine Gradiška povodom 24. aprila, Dana opštine Gradiška.

Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja opštine Gradiška ustanovljena su sljedeća priznanja:

* Povelja
* Zahvalnica

Osnovni kriteriji za dodjelu jednog od navedenih priznanja su:

  • izuzetna ostvarenja i ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,
  • izuzetan doprinos na polju humanitarnih, dobrotvornih akcija i donatorstva,
  • ispoljena hrabrost u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanje materijalnih šteta,
  • izuzetan doprinos razvoju opštine radom i zaslugama u izgradnji, stvaranju, razvijanju i njegovanju odnosa sa drugim lokalnim zajednicama i širom zajednicom, uključujući i druge države i međunarodne subjekte,
  • postignuti izuzetni rezultati u razvoju i izgradnji opštine u privređivanju, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva i racionalizacije.

Priznanja se mogu dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za fizička lica treba da sadrži obrazloženje i biografiju predloženog kandidata, odnosno obrazloženje i statusne podatke za pravno lice koje se predlaže.

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za javna priznanja Skupštine opštine Gradiška, Vidovdanska 1A, najkasnije do 15.03.2019. godine.

Broj: 01-013-16/19
Datum: 26.2.2019. godine
Gradiška

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Tomislav Kovačević s.r.