Naslovna Info Gradiška IZVRŠENJE BUDŽET OPŠTINE ZA PROŠLU GODINU 97 ODSTO

IZVRŠENJE BUDŽET OPŠTINE ZA PROŠLU GODINU 97 ODSTO

GRADIŠKA – Odbornici Skupštine opštine Gradiška usvojili su danas Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gradiška za 2017. godinu, prema kome je izvršenje budžeta 97 odsto.

Budžet opštine Gradiška za prošlu godinu iznosio je 24.000.400 KM, a rebalansom je uvećan za 17,7 miliona KM kreditnih sredstava, od kojih se 11,7 miliona KM odnosilo na reprogramiranje kreditnih zaduženja, a šest miliona KM namijenjeno je za infrstukturna ulaganja, i ta sredstva su prenesena u budžet za ovu godinu.

Načelnik opštine Zoran Adžić rekao je da su ispoštovana sva uvećana davanja za boračku i penzionersku populaciju, te izdvajanja za socijalnu zaštitu, koja su uvećana za oko 12 odsto.

-Sve smo to učinili na osnovu ušteda – na platama funkcionera, odborničkih naknada, davanjima za političke partije, ali i sa finansijskom disciplinom koja se ogleda u tome što smo željeli da naše direktne prihode povećamo, što smo i učinili za oko 1,5 miliona KM. Bili smo odgovorni i sredstva su namjenski korištena, onako kako su planirana – rekao je Adžić.

On je naveo da je reprogramom u prošloj godini od 11,7 miliona KM postojećih kreditnih obaveza stvorena mogućnost dodatnih zaduženja.

-Sa manjom kamatom i uštedom od oko 500.000 KM ove godine možemo napraviti snažni investicioni iskorak na području opštine Gradiška. Prije svega u završetku sportske dvorane, opremanju Agro-industrijske zone Nova Topola i rekonstrukcije vodvoda – rekao je Adžić.

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine usvojeni su izvještaji o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, tekućeg održavanja hidromelioracionog sistema, socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za prošlu godinu.

Odbornici su usvojili i izvještaje o poslovanju za prošlu godinu javnih zdravstvenih ustanova Dom zdravlja i Apoteka Gradiška, Javne ustanove Centar za socijalni rad, predškolske ustanove “Lepa Radić” i komunalnih preduzeća “Vodovod” i “Gradska čistoća”.

Na sjednici su usvojeni i prijedlog programa razvoja sporta opštine Gradiška za period 2018-2022. godina i odluka o kriterijumima za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Gradiška, prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti na cjenovnik javnog prevoza lica na području opštine, te prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Gradiška.

Odbornici su danas prihvatili ostavku direktora Doma zdravlja Gradiška Tihomira Mihajlovića, a za vršioca dužnosti direktora te ustanove imenovana je Vesna Gluvić Čelić.

Srna