Naslovna Info Isušivanje Bardače: Treba li žrtvovati 178 vrsta ptica za jednu vrstu kukuruza?

Isušivanje Bardače: Treba li žrtvovati 178 vrsta ptica za jednu vrstu kukuruza?

Većina argumenata za status Bardače kao međunarodnog zaštićenog područja su nestala, upozoravaju ekološki aktivisti povodom 2. februara, Međunarodnog dana vlažnih staništa. 

Prilikom posjete močvarni kompleks Bardača, gdje je stanje 178 vrsta ptica.

“Već duži niz godina zagovaramo kod nadležnih institucija da se ozbiljno pristupi problemu upravljanja ovog područja, da se izvrši revizija imovinsko-pravnih odnosa i tako zaštiti javni interes. Učestovali smo u pripremi i proglašavanju Bardače Ramsarskim područjem, kao i pokretanju inicijative i formiranja radne grupe za proglašenje ovog područja zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrom, ali se evo godinama nismo pomjerili dalje od sastanaka i obećanja”, kažu u Centru za životnu sredinu Banja Luka.

Viktor Bjelić iz ove organizacije ističe: „U periodu kada se suočavamo sa posljedicama klimatskih promijena i sve češćim klimatskim ekstremima, kao što su poplave i suše, močvare mogu da odigraju izuzetnu ulogu regulacije vodnog režima kao prirodne retenzije, zbog čega moraju biti očuvane“.

Zbog nepostojanja statusa zaštićenog područja, godinama je neodrživim upravljanjem i narušavanjem staništa došlo do opadanja broja vrsta ne samo ptica, nego i riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata, biljnih i drugih vrsta.

Ukoliko se nešto hitno ne promijeni, Bardača može trajno ostati bez svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti, a time i statusa međunarodno važne močvare, upozoravaju aktivisti.

Ovo je dokaz da nadležne institucije nemaju moć i uticaj da se očuva jedino međunarodno močvarno stanište koje imamo, te se privatnim interesima još uvijek daje prednost u odnosu nad javnim interesom.

Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu kaže: „Na Bardači je registrovano 178 vrsta ptica, zbog čega je 2007. godine međunarodno prepoznata kao međunarodno vlažno stanište od značaja za ptice. Danas se svega nekoliko vrsta tamo pojavljuje, a vrste koje su bile karakteristične za to područje, kao što su crni ibis, liska, bjelobrada čigra, riječni galeb i ćubasti gnjurac, se tamo više ne gnijezde. Ove činjenice mogu dovesti do gubitka međunarodnog statusa“.

Stručnа osnovа zа uspostаvljаnje Zаštićenog kulturnog pejzаžа „Bаrdаčа-Donjа Dolinа“ izrаđenа je 2007. godine od strane Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i priodnog nasljeđa, ali akt o njenoj zaštiti još uvijek nije donesen.

Bosna i Hercegovina je 1992. godine ratifikovala Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, koja je poznatija i kao Ramsarska konvencija. Od tada su po ovoj konvenciji proglašena tri vlažna staništa u BiH:Bardača, Hutovo blato i Livanjsko polje, od kojih samo Park prirode Hutovo blato ima status zaštićenog područja u BiH.

Radiosarajevo.ba