Naslovna Info Gradiška GRADSKA UPRAVA GRADA GRADIŠKA OGLAS

GRADSKA UPRAVA GRADA GRADIŠKA OGLAS

GRADSKA UPRAVA GRADA GRADIŠKA

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje Gradske uprave grada Gradiška obavještava javnost da će Nacrt izmjene Regulacionog plana dijela centra Gradiške (lokacija „Tržnica“) i Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8 – istočni dio gradske zone Gradiške „Gradiška-istok“ (lokacija „Krošnja“), biti na javnom uvidu u periodu od 09. aprila do 10. maja 2021. godine.

Nacrti Planova će biti izloženi u prostorijama Gradske uprave  grada Gradiška.  Uvid u nacrte planova se može izvršiti svakim radnim danom u toku radnog vremena. Uvid u nacrte navedenih planskih akata se može izvršiti i na internet stranici Grada Gradiška: www.gradgradiska.com. Nacrti planova će biti izloženi i u prostorijama nosioca izrade istih „Routing“ d.o.o. Banja Luka.

U toku trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji će se upisivati u svesku sa numerisanim stranama (koja se nalazi u šalter sali Gradske uprave) ili se mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i građenje u pisanoj formi ili na e-mail: danijela.jakovljevic@gradgradiska.com.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrte planova se mogu dati ili poslati najkasnije do 10. maja 2021. godine.

Sve informacije vezano za javni uvid u nacrte predmetnih planova mogu se  dobiti u kancelariji br 20 ili na  tel.  051/810-320.

Gradska uprava Gradiška