Naslovna Info Gradiška Gradiška: Hiljade objekata pred rušenjem

Gradiška: Hiljade objekata pred rušenjem

Gradiška – Na području opštine Gradiška ima više od 5.000 bespravno izgrađenih objekata, od čega je samo 35 njih legalizovano.

Iako rok za legalizaciju ističe 25. maja dogodine, nakon čega će “divlji” objekti biti srušeni, mnogi vlasnici još ne preduzimaju ništa kako bi to spriječili. U lokalnoj upravi kažu da su rezultati legalizacije veoma slabi.

– Ne postoje zvanični podaci koliko ima nelegalnih objekata iako je gruba procjena da ih je oko 5.000 izgrađeno bez valjane dokumentacije. Odziv za legalizaciju je veoma slab, valjda zbog teškog materijalnog stanja građana. Trenutno su predata samo 163 zahtjeva za legalizaciju – kazao je načelnik Odjeljenja za urbanizam, građenje, stambene i komunalne poslove Slobodan Vidović.

On je dodao da se zahtjevi za legalizaciju ne okončavaju brzo zbog toga što ona iziskuje određena finansijska sredstva za investitore koja nisu vezana za opštinu kao što su dostavljanje stručnog mišljenja, izrada uproštenog projekta, zapisnika o tehničkoj ispravnosti objekta, skice snimanja objekta i doprinos za katastar.

– Proces legalizacije podrazumijeva izdavanje naknadnih lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte ili njihove dijelove koji su izgrađeni bez ove dokumentacije, kao i za objekte koji posjeduju dokumentaciju ali je prilikom gradnje investitor od nje odstupio. U postupku legalizacije kod završenih individualnih objekata jednim rješenjem se izdaje i lokacijska i građevinska i upotrebna dozvola – rekao je Vidović.

Dodao je da su troškovi uređenja građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i jednokratna renta po kvadratnom metru korisne površine najviši za objekte izgrađene u prvoj gradskoj zoni.

– Kada bude utvrđena puna cijena vrše se umanjenja koja mogu ići do 80 odsto, a ako se plaća odjednom i dodatnih 10 odsto, tako da investitor može u postupku legalizacije ostvariti popust do 90 odsto, odnosno platiti samo 10 odsto utvrđenih naknada – rekao je Vidović, koji je napomenuo da je nova odluka predvidjela plaćanje u ratama.

Povlastice

Slobodan Vidović je istakao da povlastice za legalizaciju objekata imaju porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve ili druge kategorije, civilne žrtve rata i teški civilni invalidi koji su oslobođeni plaćanja naknade za legalizacije.

– Ostali imaju popuste i to po članu porodice, borci od prve do pete kategorije, ratni vojni invalidi od treće do desete kategorije, izbjeglice, raseljena lica i povratnici – napomenuo je Vidović.